Provincie Limburg.be

Artur Zmijewski

Deze 17’48” minuten durende video biedt de toeschouwer een beeld op het dagelijks leven van Dieter, een vakman die met zware machines bouwwerken te lijf gaat. In een montage die de verschillende facetten uit Dieter’s dag aaneenrijgt, wordt een schijnbaar objectieve kijk gepresenteerd. De kunstenaar Artur Zmijewski houdt zich op de achtergrond: nergens treedt hij in conversatie met het onderwerp van zijn film.

Dieter maakt deel uit van een reeks van 10 video’s die Zmijewski produceerde en waarin telkens 1 individu centraal staat. In de cataloog, die geproduceerd werd naar aanleiding van de presentatie van de 10 werken van Zmijweski in het Neue Berliner Kunstverein, lezen we: “Starting premises also included payment of a fee, in order to point the observation in several directions, from the complex of the meaning of work for the individual to the simple equation of labour = remuneration to a description of the artist as contractor and employer.”

Voorbij

28.06 to 27.09.2009
28.06 to 27.09.2009
Share |