Provincie Limburg.be

Hacking Households

Hacking Households (Jesse Howard, Thibault Brevet, Andrea Anner, Corallie Gourguechon, Leonardo Amico, Jesse Kirchner) is een samenwerkingsverband tussen verschillende internationale designers die alternatieve productiemethodes voor alledaagse voorwerpen ontwikkelen.

In hun eerste project, Programming Objects, ontwikkeld in het kader van de BIO 50 Biennal of Design in Ljubljana (SI), onderzochten ze wat er gebeurt wanneer het principe van open software systemen wordt vertaald naar open hardware toestellen.

In het vervolgtraject Cloning Objects wordt een antwoord gezocht op de vraag hoe een object zijn eigen reproductie kan controleren. Vanuit een bottom-up werkwijze proberen ze een ecosysteem te ontwikkelen waarin objecten ontworpen, ontwikkeld en democratisch geproduceerd kunnen worden in open gemeenschappen.

www.hackinghouseholds.com 

Voorbij

01.10.2016 tot 08.01.2017
Share |