Provincie Limburg.be

Kunst Werken

kunst in de open ruimte
Kunst Werken
25.10 tot 27.10.2007

Maandag 18 september is het startschot gegeven van het project Kunst Werken. Kunst Werken is een nieuw kunstproject voor de publieke ruimte in de Provincie Limburg. Doel is het realiseren van een boeiende constellatie duurzame kunstwerken met een lokale verankering in de provincie. Het project zal zich afspelen op het snijvlak van kunst, architectuur en stedenbouw. Kunst Werken wordt vanuit Kunstencentrum Z33 gecoördineerd. Als projectcoördinator treedt Jan Debbaut aan (voormalig directeur Van Abbemuseum, Eindhoven, en voormalig directeur collecties Tate, Londen).

 

Meer

Onderzoek en kunstopdrachten

Het eerste jaar wordt uitgetrokken voor onderzoek. Gelijkaardige projecten wereldwijd worden geïnventariseerd en geëvalueerd: welke kunstprojecten in de openbare ruimte lukken, welke mislukken? Ook de slaagkans en inzetbaarheid van verschillende methoden en strategieën zal worden onderzocht.

In deze onderzoeksfase zullen Jan Debbaut en zijn team eveneens het lokale potentieel in kaart brengen. Zo zal worden nagegaan welke fysiek-geografische en sociaal-politieke fenomenen in Limburg een interessante voedingsbodem bieden voor het ontwikkelen van artistieke projecten. De verstedelijkte zone Hasselt-Genk, het industriële patrimonium van de Mijnstreek en het natuurlandschap van Haspengouw en de Maasvallei zijn de voorlopige uitgangspunten. Streven is om in het najaar van 2007 het onderzoek af te ronden met een conferentie en een eerste plan voor de provincie Limburg voor te leggen. Pas daarna kunnen de kunstopdrachten worden geformuleerd. 
 
Kenniscentrum als spin-off

De informatie en kennis die het onderzoek oplevert, wordt binnen Z33 grondig gedocumenteerd. Met deze expertise ambieert Z33 om op termijn een kenniscentrum voor kunst in de openbare ruimte (KKOR) te kunnen uitbouwen. Dat centrum zou niet alleen het debat over kunst in de openbare ruimte kunnen aanvoeren, maar dankzij zijn expertise ook andere initiatieven en overheden kunnen adviseren over kunst in de openbare ruimte.

Financiële middelen

De provincie Limburg investeert 1,25 miljoen euro in dit Limburgse kunstproject. Van de Vlaamse Gemeenschap (Fonds Culturele Infrastructuur) gaat een bedrag van 4 miljoen euro naar Kunst Werken. Op termijn worden ook privé-investeerders en lokale overheden aangezocht om als financiële partner  in het project te stappen.
Share |