If the future isn’t bright, at least it’s colourful

Murielle Victorine Scherre

Een onheilspellende titel voor een ogenschijnlijk duister project? Bij nader inzien stelt de handgemaakte quilt de structuren in vraag die nodig aan verandering toe zijn en voedt ze tevens het perspectief op wat kan. De snuggie is een lappendeken van samengestelde mogelijkheden en brengt partijen bij elkaar die anders naast elkaar dreigen te werken: de te snel producerende mode-industrie, de onzichtbare hand uit sociale tewerkstelling en de beredderende kringloopindustrie. Die eerste als een vervuilende kortzichtige massa-industrie die hun consument verafgoodt en hun makers onderdrukt en uitbuit, een kringloopindustrie die bijspringt daar waar de eerste makers geen oog hebben voor circulaire economie. Dat kan beslist beter.

Deze quilt is een uitnodiging. In de warmte van een u welbevallig deken kan u wegdromen bij alles wat dit deken moeiteloos verwezenlijkt. Het deken weerhoudt afgedankte bandshirts ervan te belanden in landfill. Deze worden verzameld door u, de muziekliefhebbende kledingdrager en door de naarstige handen van de kringloopcentra. De kleding wordt uit elkaar gehaald en in zijn nieuwe vorm opnieuw samengesteld door Bewel vzw, met een unieke vlijtigheid die niet altijd plaats kent in de klassieke arbeidsmarkt. Z33 toont het deken in een ander daglicht. Een licht in duisternis. Een licht dat vragen oproept. Een licht dat de weg wijst. Wat als we onze blik verruimen en bij de bron gaan samenwerken? Als we minder consumeren gaan we dan anders consuminderen en als de vraag verandert, stuur het antwoord dan ook bij?

Weg van de belerende vinger, wordt u op speelse wijze uitgedaagd. De quilt bracht vroeger de fysieke restanten van ons leven samen onder de naarstige handen der huisvlijt. De kleding die onze verhalen ademt kreeg een nieuwe betekenis als lappendeken. De voormalige drager werd opnieuw maker en alchemist, waarbij ze afval weten te veranderen in goud. Mits een kleine leidraad kan een atelier als Bewel orde scheppen in de chaos van ingezamelde kleding. Ze ontrafelen de wirwar van verschillende maten en prints en introduceren een nieuwe structuur.

Een handvol mensen die samen denken kunnen met duizenden mensen die samen maken een industrie laten wankelen. Zoals soldaten marcheren over een brug, zo brengt kadans de chaos in beweging. De aanlokkelijke tonen van onze lievelingsmuziek en de gezelligheid van een warm deken. Wie had gedacht dat de revolutie zo comfortabel kon aanvoelen?

Als de toekomst niet rooskleurig lijkt, dan is die in dit geval toch tenminste hoopgevend.

De titel verwijst naar een nummer van Einstürzende Neubauten, YOUME & MEYOU. Het overvloedige gebruik van hardcore bandshirts toont de hoogdringendheid van de dreigende situatie. De apocalyps lijkt dichter dan verwacht. Flarden van print vechten om onze aandacht, en terecht. De zombies, het vagevuur, het dampende doemscenario lijken tastbaar geworden in de amorfe vorm van het dikke deken. De kwetsbare menselijke gedaante gaat gebukt onder het gewicht van zijn eigenhandig geboetseerde verleden. De toekomst van zuurstof ontdaan. De textielsector stevent af op een grinding halt als we niet met dringende hand ingrijpen. Zoals hier en nu. De ware warmte van het deken zit binnenin. Busy-ness as usual hoeft niet zo gebruikelijk te gaan als voorheen. We hebben opties en zelfs kleine ingrepen zoals recyclage kunnen een wereld van verschil maken. YOUME & MEYOU en een dekentje.

See what happens.

Gepubliceerd op

02.11.2020

Auteur

Murielle Victorine Scherre

Benieuwd naar het resultaat?

Shop de snuggie hier

Overzicht