Z33 zoekt uitbater voor Z33-café

Z33 zoekt een straffe uitbater voor haar café. Stel je kandidaat voor 15 maart 2024.

Ben jij de ondernemer die graag sterke koffie schenkt, liefst met een stuk vlaai of iets lekker lokaal erbij? Heb je bovendien een hart voor cultuur en draag je onze gasten mee in je hart met een gulle Limburgse lach? Dan ben jij misschien wel de toekomstige uitbater voor het Z33-café. De streefdatum voor de opening is mei/juni 2024. Stel je hier kandidaat.

Gunningscriteria

 

Kwaliteit concept & aansluiting met identiteit Z33

 • Visietekst: max. 2 pagina’s m.b.t. de uitbating van de horeca. Plan, voorzieningen en inspiratie foto’s worden in bijlage toegevoegd.
 • Concept sluit aan bij de identiteit van Z33 als open, gastvrij kunstenhuis waar kwaliteit voorop staat.
 • Inzet van marketing- en communicatietools om bezoekersaantallen te verhogen/optimaliseren. Hierbij hou je rekening met het marketingplan van Z33 en bijhorende richtlijnen.

Duurzaam, lokaal, sociaal

 • Samenstelling team, inclusief ervaring en minimumbezetting.
 • Aantonen van duurzame en sociaal bewuste uitbating
 • Z33 moedigt samenwerking aan met lokale handelaars die gekend zijn om hun kwaliteitsvolle producten en staat ook open voor sociale partners.
 • Logistieke organisatie van de horeca met voldoende aandacht voor duurzaamheid en hygiëne. Er wordt specifiek aandacht gevraagd voor de context van het gebouw.
 • Voorstel van beperkte menukaart: rekening houdend met het feit dat er enkel een warmhoudkeuken kan voorzien worden, inclusief prijstarieven voor drank en eten.
 • Kortingvoorstel Z33-medewerkers (tijdens de diensturen) op de gewone prijslijst en een voorstel voor een korting op de catering geleverd bij evenementen en vergaderingen.

Realistisch ondernemingsplan

 • Schatting exploitatiekosten, investeringen en opbrengsten
 • Inzet personeel voor bediening en beheer (inclusief uurkost per personeelslid)
 • Investeringen in sales en marketing
 • De kandidaat-concessiehouder legt een financiële raming voor (omzetgroei, prijsstrategie, kosten- en batenanalyse, break-even punt, cash-flow), waardoor de haalbaarheid van zijn of haar concept te allen tijde kan afgetoetst worden

Vaste en variabele vergoeding

De inschrijver geeft een bedrag op voor de te indexeren vaste maandelijkse vergoeding (exclusief BTW) en een percentage voor de variabele vergoeding gebaseerd op de effectieve omzet (exclusief BTW).

Ervaring van de inschrijver

Overzicht van relevante ervaring in het exploiteren van horeca en kleinhandel al dan niet in een museale context.

Duur van de concessie

9 jaar

Wat je nog moet weten?

Z33 is meer dan een huis met een veelzijdig artistiek programma. De horeca en de aangrenzende shop dragen bij aan die beleving, waar de Limburgse gastvrijheid voorop staat. Het kan de plek zijn waar je je bezoek in alle rust voorbereidt of op je vrienden wacht bij een lekkere tas koffie. Of waar je met je gezin een pauze neemt, met een lekkere snack om tussendoor op te laden. Ben je aan het winkelen in de buurt, dan kan je los van een tentoonstellingsbezoek binnenwaaien en met een oog op de shop je verdere dag plannen met wifi in de buurt. Ook als je in groep komt, staat er steeds een lekker aanbod en een glimlach klaar.

Je beschikt binnen over ongeveer 120 m² (gelijkvloers + ruimte hogerop met trap/rolstoellift). Het niveau hoger geeft uit op een buitenterras van 49 m², met blik op het Hasseltse begijnhof.
Het café moet tijdens de openingsuren van Z33 open zijn (van woensdag t/m zondag van 11 tot 17 uur – op dinsdag enkel open voor groepen – elke tweede donderdag van de maand open tot 22u). Er is ook de mogelijkheid om buiten de openingsuren open te zijn, zowel voor derden als voor Z33-programmatie.
De keuken heeft een beperkte opslagruimte en is niet geschikt voor het bereiden van maaltijden. Het wordt gezien als een opwarmkeuken, afwaskeuken en/of opslagruimte. Dit gedeelte is niet afgesloten door middel van een deur en is ook een vluchtweg (brandveiligheid).

De bereidingen van de maaltijden gebeuren grotendeels in het café zelf of in een externe keuken (indien de uitbater over externe keuken beschikt). De uitbating van de shop maakt geen deel uit van . Er wordt voorzien dat de horeca toegankelijk is vanuit de Begijnhoftui.

Raadpleeg het hele dossier en de beoordelingscriteria

Timing

• Plaatsbezoeken : vanaf 12 februari tot en met 14 maart 2024 (op maandag, dinsdag en donderdag) na afspraak via annick.billen@z33.be
• Uiterste indiendatum kandidaturen: 15 maart 2024 om 9u
• Onderhandelingen : vanaf 25 maart 2024
• Gunning concessie: 30 april 2024

Vragen?

Annick Billen: annick.billen@z33.be
Stel je kandidaat voor 15 maart

 

Gepubliceerd op

02.02.2024

Overzicht