OPENING THE POLITICS OF DESIGN: ACT 1

POD_liggend-web25062018HR.jpg

The Politics of Design: Act 1 gaat over participatie en politieke betrokkenheid in hedendaagse ontwerppraktijken. De tentoonstelling wordt voorgesteld in samenwerking met de 15de editie van de internationale Participatory Design Conference, die in augustus plaatsvindt in Hasselt en Genk.

Twintig ontwerpers en kunstenaarscollectieven gaan het debat over de openbare ruimte en over de politiek van het ontwerp aan. The Politics of Design: Act 1 omvat interventies, participatieve wandelingen, openbare debatten, uitvoeringen en andere interactieve formats die gepresenteerd worden in de begijnhofhuisjes van Z33. Hoe krijgt participatie in de politieke sfeer vandaag vorm op verschillende niveaus (body, community, city)? Hoe geeft het ontwerp vorm aan die verschillende manieren om deel te nemen?

The Politics of Design: Act 1 is de start van een traject dat in het voorjaar van 2020 zal eindigen in het The Politics of Design Festival.

OPENING: WOENSDAG 22.08.2018

19u30 welkom door
Luc De Schepper, rector Universiteit Hasselt
Jan Boelen, artistiek directeur Z33

 

20u00 receptie
uitreiking Artful Integrators’ Award door Jeffrey Bardzell,
voorzitter Artful Integrators’ Award

CURATOREN
Jan Boelen
Mela Žuljević

SCENOGRAFIE
Aslı Çiçek

GRAFISCH ONTWERP
Benjamin Sporken

DEELNEMERS
CHEurope
Rachel Clarke, Sara Heitlinger, Marcus Foth, Carl DiSalvo, Ann Light en Laura Forlano
Emily Crompton
De Andere Markt
Teis De Greve
Ann De Keersmaecker;
Daniela Dossi en Irma Foldenyi
Victoria Gerrard en Ricardo Sosa
Nils Norman
Laura Gottlieb en Jennie Schaffer
Ben Hagenaars
Niek Kosten
Virginia Lui en Virginia Tassinari
Teresa Palmieri, Liesbeth Huybrechts, Oswald Devisch en Roel de Ridder
Søren Rosenbak
Judith Seng
Apolonija Šušteršič
Rosanne Van Klaveren
Ottonie Von Roeder
Kristof Vrancken

In samenwerking met:
UHasselt, LUCA School of Arts, Hasselt, Genk

The Politics of Design: Act 1 is about participation and political engagement in current design practices. The exhibition is presented in collaboration with the 15th edition of the international Participatory Design Conference, which is being organised this August in Hasselt and Genk.

Twenty designers and artist collectives enter the debate on public space and on the politics of design. The Politics of Design: Act 1 encompasses interventions, participatory walks, public debates, performances and other interactive formats that are presented in the space of Z33’s beguinage houses. How does participation in the political sphere take shape today at different levels such as body, community and the city? How does design give form to these different ways of participating?

The Politics of Design: Act 1 is the starting point of a trajectory that will end in a The Politics of Design Festival by spring 2020.

OPENING: WEDNESDAY 22.08.2018

7.30 pm welcome by
Luc De Schepper, rector University of Hasselt
Jan Boelen, artistic director Z33

 

8.00 pm reception
award ceremony Artful Integrators’ Award by Jeffrey Bardzell, Artful Integrators’ Award chair


CURATORS
Jan Boelen
Mela Žuljević

SCENOGRAPHY
Aslı Çiçek

GRAPHIC DESIGN
Benjamin Sporken

PARTICIPANTS
CHEurope
Rachel Clarke, Sara Heitlinger, Marcus Foth, Carl DiSalvo, Ann Light and Laura Forlano
Emily Crompton
De Andere Markt
Teis De Greve
Ann De Keersmaecker;
Daniela Dossi and Irma Foldenyi
Victoria Gerrard and Ricardo Sosa
Nils Norman
Laura Gottlieb and Jennie Schaffer
Ben Hagenaars
Niek Kosten
Virginia Lui and Virginia Tassinari
Teresa Palmieri, Liesbeth Huybrechts, Oswald Devisch and Roel de Ridder
Søren Rosenbak
Judith Seng
Apolonija Šušteršič
Rosanne Van Klaveren
Ottonie Von Roeder
Kristof Vrancken

In cooperation with:
UHasselt, LUCA School of Arts, Hasselt, Genk

ActueelEmma Boelen