Cécile Massart @ Atelier Bouwmeester

Photo: Cécile Massart

Photo: Cécile Massart

Als laatste deel van onze reeks presentaties en lezingen rond Nuclear Culture in Atelier Bouwmeester presenteert Z33 momenteel werk uit de serie Laboratoires van de Belgische kunstenares Cécile Massart. Massart heeft de laatste 25 jaar onderzoek gedaan naar radioactieve afval sites over de hele wereld. De werken in de serie Laboratoires bestaan uit diverse conceptuele voorstellen om actieve laboratoria op te richten in de buurt van sites waar radioactief afval wordt bewaard. De laboratoria zijn bedoeld om multidisciplinair onderzoek te stimuleren naar nucleaire cultuur in de wereld van de toekomst. Daarnaast zijn het voorstellen voorarchitecturale markeringen in het landschap die het bewustzijn en de herinnering aan de plek moeten doorgeven. Een grotere presentatie van haar werk zal plaatsvinden in de context van de Perpetual Uncertainty tentoonstelling die van start gaat midden september in Z33.


INFO

Nog tot 18.06.2017
Atelier Bouwmeester
Brussel

The last part of our series of presentations and discussions on Nuclear Culture at Atelier Bouwmeester is an exhibition of works by Belgian artist Cécile Massart. Massart has been researching radioactive waste sites around the world for over 25 years. The Laboratories series form a conceptual proposition for working laboratories, to be located within the perimeter of radioactive waste storage sites. Massart proposes that these places should facilitate multidisciplinary research on nuclear issues in the world of tomorrow. The laboratories form an architectural marker in the landscape meant to pass on the knowledge and memory of the place. A larger presentation of her work will take place in the context of the Perpetual Uncertainty exhibition starting mid-September at Z33.


INFO

till 18.06.2017
Atelier Bouwmeester
Brussels

Sarah De Ceuster