Call for curators Currents #6

beeld: Sacha Ruland, 2015

beeld: Sacha Ruland, 2015

Call for curators

In 2018 presenteren Marres Maastricht en Z33 Hasselt samen de tentoonstelling Currents #6.

Voor de zesde editie van Currents gaan Marres en Z33 op zoek naar een team van curatoren (minimaal 2 personen). Currents is een jaarlijkse groepstentoonstelling met werk van recent afgestudeerde kunstenaars van academies in België, Duitsland en Zuid-Nederland. De tentoonstelling wordt ingebed in een ruimer begeleidingstraject waarin training, netwerk en professionalisering centraal staan.

Met Currents treedt Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur in Maastricht, op als platform voor startende kunstenaars en curatoren, om zo bij te dragen aan een internationale infrastructuur voor talentontwikkeling. Diezelfde doelstelling streeft Z33 – huis voor actuele kunst in Hasselt ook na in haar werking. Met de recent opgestarte onderzoekscluster Studio Talent wil Z33 een motor zijn voor talentontwikkeling.

Na vijf edities is Currents een bewezen platform voor startende kunstenaars en curatoren. De afgelopen jaren hebben 95 kunstenaars van 12 academies werk tentoongesteld, presentaties gegeven en deelgenomen aan workshops. Door hun deelname gaven 12 beloftevolle, internationale curatoren hun carrière een stevige boost.


VEREISTEN

We zoeken curatoren die:

  • het leuk vinden om met jonge kunstenaars te werken,
  • goed zijn in productiewerk,
  • oog hebben voor logistiek en planning,
  • goed kunnen schrijven,
  • in juni en juli 2018 tijd hebben om alle afstudeershows in de Euregio te bezoeken.

Er wordt een honorarium en een vergoeding voor reiskosten voorzien.


INTERESSE?

Stuur je CV en motivatiebrief als team naar currents@marres.org
Onderwerp: curatoren Currents #6
Deadline: 25 februari 2018
De gesprekken staan gepland op 14 maart 2018.

 

Marres-Z33_LOGO-01.png

Call for curators

In 2018, Marres Maastricht and Z33 Hasselt jointly present the exhibition Currents #6.

For the sixth edition of Currents, Marres and Z33 are looking for a team of curators (minimum two persons). Currents is an annual group exhibition, showcasing works by recently graduated artists from art academies in Belgium, Germany, and the southern Netherlands. The exhibition will be embedded in a broader guidance trajectory in which training, networking and professionalisation are central.

With Currents, the House for Contemporary Culture of Maastricht, Marres, acts as a platform for up-and-coming artists and curators to contribute to an international infrastructure for talent development. Z33 – house for contemporary art in Hasselt also pursues this same objective in its operations. With the recently launched Studio Talent research cluster, Z33 aims to be a driving force for talent development.

After five editions, Currents is a secure platform for young artists and curators. Over the past years, 95 artists from 12 academies have exhibited their work, have given presentations, and participated in workshops. By participating in the project, 12 young international curators have given their careers a considerable boost.


REQUIREMENTS

We are looking for curators who:

  • enjoy working closely with young artists;
  • have a good feel for production work;
  • have a keen eye on logistics and planning;
  • have good writing skills;
  • have the time in June and July 2018 to visit all the graduation shows in the Euroregion.

A fee and compensation for travel expenses are provided.


INTERESTED?

Please send your personal resumes and motivation letters as a team to:
currents@marres.org
Subject: curators Currents #6
Deadline: 25 February 2018
We are planning to interview candidates on 14 March 2018.

 

 

 

Sarah De Ceuster