Nuclear Culture: educatief aanbod

Voor de tentoonstelling Perpetual Uncertainty zijn er twee educatieve ‘tools’ ontwikkelt: De Oneindige Onzekerheidskoffer en Oneindige Onzekerheid – discussiespel. Deze tools worden zowel aangeboden voor tijdens individueel (vrije tijd) of groepsbezoek (onderwijs). Voor vragen en boekingen kan u contact met ons opnemen via z33bezoeken@limburg.be.

PerpetualUncertainty4.JPG

De Oneindige Onzekerheidskoffer

families met kinderen 6-12 jaar //
Lager Onderwijs

In deze ontdekkoffer kan men zes zilverkleurige capsules vinden. Elke capsule draagt zijn eigen “geheime teken” en een uitdagende doe- of denkopdracht. De kleine onderzoekers gaan in de tentoonstellingsruimtes op zoek naar deze “geheime tekens”, welke als stickers op de muren, bij zes verschillende kunstwerken, te vinden zijn. Wanneer zij één teken hebben gevonden, mogen zij de bijbehorende capsule openen en de opdracht proberen te vervullen. De opdrachten streven ernaar gedachtes en associatieve connecties te triggeren, en op een actieve en speelse manier de kunstwerken en de bredere thematiek van de tentoonstelling samen te ontdekken.

Naast de zes zilverkleurige capsules, bevat de koffer alle materialen die de kleine onderzoekers nodig zullen hebben tijdens hun ontdekkingstocht – papier, schaar, lijm, pen, fluo-stiften, een blacklight zaklampje, afbeeldingen met prints van William Morris, röntgenfoto’s en een zandloper..

Tijdens de zoektocht zullen zij erachter komen welke delen van het lichaam meer radioactieve straling opnemen dan anderen; laten ze kroonluchters oplichten in verschillende kleuren; en maken zij hun eigen activistische protestposter.

Meer informatie m.b.t. de specifieke opdrachten in De Oneindige Onzekerheidskoffer kan u opvragen via z33bezoeken@limburg.be.

Groepsbezoek

 • De Oneindige Onzekerheidskoffer zonder gids: gratis (wel tijdig op voorhand aanvragen)
 • De Oneindige Onzekerheidskoffer mét gids (1 uur): 30 euro per 15 leerlingen
 • De Oneindige Onzekerheidskoffer mét gids (2 uur, extra creatieve nawerking): 60 euro per 15 leerlingen

Individueel bezoek

De Oneindige Onzekerheidskoffer kan door families/bezoekers met kinderen (6-12 jaar) gratis bij de balie van Huisje 11 worden afgehaald. Geen reservaties.

PerpetualUncertainty2.JPG

Oneindige Onzekerheid – Discussiespel

vanaf 13 jaar // 
Middelbaar en Hoger Onderwijs

Dit associatieve discussiespel zal u uitdagen om samen in de tentoonstelling kritisch na te denken over de toekomst van onze aarde en samenleving. Voelt u een verantwoordelijkheid voor de huidige ecologische situatie? Hoe verhoudt u zich tot de actuele discussies rondom het welzijn van toekomstige generaties op onze planeet?

In de doos vindt u:

 • 1 zakje met stellingen
 • woord- en beeldkaarten
 • blanco kaarten
 • pennen
   
Discussieer & associeer!

Neem het discussiespel mee de tentoonstelling in en kies een plek uit voor een eerste discussie. U mag zelf kiezen welke en hoeveel stellingen u gebruikt tijdens uw bezoek. Er is geen specifieke volgorde.

STAP 1:
Kies één stellingkaart, leg deze op de grond. Haal de woord- en beeldkaarten uit de doos.

STAP 2:
Een eerste deelnemer kiest één woord of beeld uit dat zij/hij associeert met de stelling, legt deze aan de stellingkaart vast en licht haar/zijn keuze toe. Andere deelnemers mogen reageren en vragen stellen.

STAP 3:
De andere deelnemers volgen één voor één het voorbeeld van de eerste deelnemer en associëren verder op de kaarten die door hun voorgangers neergelegd zijn. Er mogen ook blanco kaarten gebruikt worden, om zelf een woord, tekening of gedachte op te schrijven.

STAP 4:
Kijk goed naar alle gekozen associaties bij deze stelling. Formuleer als groep zowel voor- als tegenargumenten.

STAP 5:
Neem een positie in: ben je het eens of oneens met de stelling? Deelnemers lichten toe welke argumenten hun standpunt onderbouwen.

De zeshoekige kaarten hebben zowel een voor- als achterkant. In de meeste gevallen is de achterkant bedrukt met extra informatie of uitleg –van een woord/term, beeld of stelling. Voorbeelden van stellingen zijn:

 • Wij dragen een verantwoordelijkheid voor de huidige ecologische situatie van onze planeet
 • Bewust leven is belangrijk.
 • Het ontwikkelen van nucleaire wapens t.b.v. de veiligheid in een land is belangrijker, dan de gevolgen hiervan voor de gezondheid van mens en planeet.
 • Plekken waar nucleair afval opgeborgen wordt kan beter anoniem en ongemarkeerd blijven, zodat de kans dat iemand deze in de toekomst vindt minimaal is.
 • Er moet een verbod komen op gratis plastic tasjes.
 • Het ontkennen van de klimaatcrisis moet strafbaar worden gesteld.
 • Het is belangrijk een actieve rol te spelen in het welzijn van toekomstige generaties op onze planeet.

Het discussiespel kan door vrienden en families gebruikt worden tijdens een individueel bezoek, als ook geboekt worden door middelbaar of hoger onderwijs in groepsverband. Een gids van Z33 kan tijdens een groepsbezoek als mediator/moderator fungeren, of deze rol kan door de docent zelf worden opgenomen. De stellingen zijn geformuleerd om de gedachten van de participanten te prikkelen en lichtelijk te provoceren, om op deze manier discussie en kritisch denken m.b.t. de bredere thematiek van de (toekomstige) gesteldheid van onze planeet en samenleving te stimuleren. De stellingen reflecteren geen persoonlijke of institutionele voorkeuren of ideeën.

Een uitgebreidere beschrijving van Oneindige Onzekerheid –discussiespel kan worden opgevraagd via z33bezoeken@limburg.be.

Groepsbezoek

 • Oneindige Onzekerheid – discussiespel zonder gids: gratis (wel tijdig op voorhand aanvragen)
 • Oneindige Onzekerheid – discussiespel mét gids (1 uur): 30 euro per 15 leerlingen
   

Individueel bezoek

Oneindige Onzekerheid – discussiespel kan door bezoekers gratis bij de balie van Huisje 11 worden afgehaald. Geen reservaties.

Uitlenen

Oneindige Onzekerheid – discussiespel uitlenen voor in de klas: gratis (wel tijdig aanvragen en voorzien van borg)

 

 

ActueelSarah De Ceuster