OPENING The Artist’s Studio?

the artist's studio_-horizontaal.jpg

Op donderdag 3 mei openen de Hasseltse kunst- en cultuurhuizen hun deuren voor de jaarlijkse Kunstennacht. Z33 opent die avond de nieuwe tentoonstelling in samenwerking met Vonk: The Artist’s Studio? Met afterparty vanaf 23u!

The Artist’s Studio? navigeert door verschillende typologieën van het kunstenaarsatelier. Vanuit de diverse kunstenaarspraktijken van de kunstenaars van vzw Vonk gaat de tentoonstelling in op de verhouding tussen de kunstwerken en hun ontstaansplek. Heeft de kunstenaar een vast atelier nodig om te werken? Is het atelier een reflectieruimte of eerder een sacrale plaats? Functioneert het atelier als een museum? Of is het vooral een laboratorium voor kennisproductie?

Sofie Dederen en Dirk Engelen/B-bis architecten gaan met kunstenaars van Vonk in gesprek over de noodzaak van een atelier en over de ideale vorm van een werkplek voor een maker. De neerslag van het onderzoek wordt gepresenteerd in de begijnhofhuisjes van Z33.

Met haar onderzoek naar de veranderende kunstenaarspraktijk past The Artist’s Studio? in de Z33-onderzoeksstudio Studio Werk. Z33 Research staat voor de grotere onderwerpen en denkrichtingen waar Z33 over een langere periode aan werkt. Meer info: www.z33research.be.
 

OPENING

donderdag 03.05.2018
in het kader van Kunstennacht Hasselt www.kunstennacht.be

18u-23u          
bezoek tentoonstelling

19u30             
welkom door Jan Boelen, artistiek directeur Z33 en Lies Serdons, zakelijk coördinator Vonk + toelichting door Sofie Dederen, curator

23u                 
afterparty Kunstennacht met dj’s Jan Marechal en Johan Bruninx

In het kader van Nuclear Culture opent die avond ook een presentatie van de masterstudenten Fotografie van Luca School of Arts – Campus C-Mine. Zij werkten rond thema’s als radioactiviteit, straling, nucleaire tijd. Deze tentoonstelling is te bezoeken tot 20 mei 2018.

In samenwerking met vzw Vonk, Stad Hasselt en Kunstennacht.

 

 

On Thursday 3 May, the Hasselt art and culture houses open their doors for the annual Kunstennacht (Night of the Arts). On this special evening, Z33 will be inaugurating their new exhibition in collaboration with Vonk: The Artist's Studio? With afterparty commencing at 11 pm!

The Artist’s Studio? navigates through various typologies of the artist's studio. Starting from the different artistic practices of the artists of non-profit organisation Vonk, the exhibition focuses on the relationship between the artworks and their place of origin. Does the artist need a permanent studio to work in? Is the studio a place of reflection or rather a sanctuary? Does the studio function as a museum? Or is it primarily a laboratory for the production of knowledge?

Sofie Dederen and Dirk Engelen from B-bis architects engage in conversation with Vonk artists regarding the necessity of a studio and what is the ideal form of a workplace for a creator. The reflection of the research is presented in Z33’s beguinage houses.

With its research into the evolving art practice, The Artist's Studio? is perfectly aligned with the Z33 research facility Studio Werk. Z33 Research stands for the greater subjects and lines of thought that Z33 works on for longer periods of time. More information: www.z33research.be.

 

OPENING

Thursday 03/05/2018
in the context of the Hasselt Night of the Arts www.kunstennacht.be

6-11 pm          
Visit exhibition

7.30 pm          
Welcome by Jan Boelen, artistic manager of Z33 and Lies Serdons, business coordinator Vonk+  Explanation by Sofie Dederen, curator

11 pm             
Kunstennacht afterparty, with DJs Jan Marechal and Johan Bruninx

Master students in photography of the Luca School of Arts – Campus C-Mine will also be making a presentation in the context of Nuclear Culture on that evening. Their work revolves around themes such as radioactivity, radiation, and nuclear time. This exhibition can be visited until 20 May 2018.

In cooperation with non-profit organisation Vonk, the City of Hasselt and Kunstennacht.

 

 

Sarah De Ceuster