School of Time

School Of Time.jpg

Van 17 tot en met 22 april 2018 gaat Z33 naar de Milan Design Week met ‘School of Time’. Aan de hand van twee interactieve installaties, die in Milaan in première gaan, presenteert Z33 haar vernieuwde, op onderzoek gebaseerde werking.

De tijd is uit balans, zowel op individueel als op globaal vlak. Hoe kunnen we omgaan met de vele conflicten en paradoxen rond tijd? De kunstenaars en projecten van Z33 Research. Studio Tijd gaan dieper in op verschillende tijd gerelateerde kwesties zoals acceleratie en deceleratie, ‘deep time’, het antropoceen, tijd en aandacht of toekomstdenken. In Milaan stelt Z33 een onderzoeksmatige tentoonstelling voor met twee installaties. Een ervan is ontwikkeld door Commonplace Studio, Tim Knapen & Jesse Howard. De tweede is van de hand van Teis De Greve. Beide installaties maken het mogelijk om te interageren met het lopend onderzoek binnen Studio Tijd. Afhankelijk van je eigen interesses, of louter als inspiratiebron, laten ze je toe om notities, ideeën en gedachten mee naar huis te nemen of aan te vullen.

Kunstenaars en onderzoekers:

Commonplace Studio
Teis De Greve
Jasmine De Bruycker
Jesse Howard
Tim Knapen
Tobias Revell
Virginia Tassinari
Thomson & Craighead
Ive Van Bostraeten
Filip Van Dingenen
Maarten Vanden Eynde

School of Time is in Milaan te bezoeken van 17 tot en met 22 april telkens van 11u tot 19u.

Adres: ALCOVA
Via Popoli Uniti 11/13
20121 Milaan

Metro: M1 Rovereto

In samenwerking met: Istanbul Design Biennial

 

From April 17 to 22, 2018, Z33 takes ‘School of Time’ to Milan Design Week. Exhibiting two interactive installations, which will premiere in Milan, Z33 presents its renewed, research-based organization.

Time is out of balance, both on an individual and on a global level. How do we deal with the many conflicts and paradoxes of time? In Z33’s Research Studio Time different artists and projects articulate themes and thoughts in relation to issues such as acceleration and deceleration, deep time, the anthropocene, time and attention, and future thinking. In Milan, Z33 presents a research-based exhibition which will premiere two installations: one developed by Commonplace Studio, Tim Knapen & Jesse Howard and the other one developed by Teis De Greve. Both installations allow you to interact with the ongoing research happening within Studio Time. They enable you to take home or adapt notes, thoughts and ideas, according to your own purposes of learning or just for future inspiration.

Designers and researchers:

Commonplace Studio
Teis De Greve
Jasmine De Bruycker
Jesse Howard
Tim Knapen
Tobias Revell
Virginia Tassinari
Thomson & Craighead
Ive Van Bostraeten
Filip Van Dingenen
Maarten Vanden Eynde

You can visit School of Time in Milan from April 17 until April 22, every day from 11 am to 7 pm.

Address: ALCOVA
Via Popoli Uniti 11/13
20121, Milaan

Metro: M1 Rovereto

In collaboration with: Istanbul Design Biennial

 

EventSarah De Ceuster