Curatoren Currents #6 bekend

1N7A7803 E.JPG

Marres Maastricht en Z33 Hasselt hebben Marian Cousijn (1987, NL), Bertan Selim (1980, NL/MK) en Anne Ruygt (1988, NL) uitgenodigd als curatoren van de tentoonstelling Currents #6, waarin werken van kunstenaars afkomstig van academies in Zuid-Nederland, België en Duitsland worden getoond.

Currents #6 vindt plaats van 12 december 2018 tot en met 10 februari 2019 in Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur in Maastricht.

CURATORENTEAM

Marian Cousijn

Marian Cousijn (1987) studeerde Kunstgeschiedenis aan de UvA, gevolgd door de master Museumconservator met een traineeship bij het Stedelijk Museum Amsterdam. Na haar afstuderen was ze onder meer gallery manager bij Upstream Gallery, projectmedewerker bij het Stedelijk Museum Amsterdam en kunstredacteur voor De Correspondent, waar ze tevens de talkshow Artfest presenteerde. Afgelopen jaar werkte ze als Mondriaan Fund Curatorial Fellow bij Tate Modern aan de tentoonstellingen Giacometti en Modigliani.

Bertan Selim

Bertan Selim (1980) is actief als manager, editor en consultant in de kunsten. Hij is gespecialiseerd in internationaal subsidiebeleid, fotografie en de beeldende kunsten. In het verleden was zijn werk sterk gefocust op educatie en mentorschap-gebaseerde programma’s gerelateerd aan documentairefotografie en beeldende kunst vanuit het Midden Oosten en Noord Afrika tot Latijns-Amerika en Oost Europa. In 2017 cureerde Bertan zijn eerste solotentoonstelling Humanness (Sexyland, Amsterdam. Bertan werkt momenteel als hoofd Grants and Collaborations bij het Prins Claus Fonds in Amsterdam.

Anne Ruygt

Anne Ruygt (1988) is kunsthistoricus en curator. Tussen 2010 en 2016 maakte ze deel uit van het conservatorenteam van het Stedelijk Museum Amsterdam. Ze stelde diverse tentoonstellingen samen, waaronder Bernadette Corporation, Addition – Schenking Pieter en Marieke Sanders en On the Move (gemeentelijke kunstaankopen). Eind 2016 verscheen haar eerste boek Tussen kunst en document. Fotografiekritiek in Nederland 1980-2015 (nai010), i.s.m. Frits Gierstberg. Afgelopen jaar deed ze onderzoek naar het collectiebeleid van Tate, Museum Boijmans van Beuningen en was ze interim curator bij het FOMU in Antwerpen. Op dit moment werkt ze met fotograaf Ad van Denderen en producent Paradox aan zijn nieuwe project, presenteert ze de talkshow De Donkere Kamer en schrijft ze voor tijdschriften als Metropolis M en EXTRA

Currents #6

In 2018 presenteren Marres Maastricht en Z33 Hasselt samen de tentoonstelling Currents #6. Currents is een jaarlijkse groepstentoonstelling met werk van recent afgestudeerde kunstenaars van academies in België, Duitsland en Zuid-Nederland. De tentoonstelling wordt ingebed in een ruimer begeleidingstraject waarin training, netwerk en professionalisering centraal staan. Het traject wordt gezamenlijk door Marres en Z33 georganiseerd en gecommuniceerd.

Met Currents treedt Marres, Huis voor Hedendaagse Cultuur in Maastricht, op als platform voor startende kunstenaars en curatoren, om zo bij te dragen aan een internationale infrastructuur voor talentontwikkeling. Diezelfde doelstelling streeft Z33 – Huis voor Actuele Kunst in Hasselt ook na in haar werking. Met Z33 Talent wil Z33 een motor zijn voor talentontwikkeling.

Na vijf edities is Currents een bewezen platform voor startende kunstenaars en curatoren. De afgelopen jaren hebben 95 kunstenaars van 12 academies werk tentoongesteld, presentaties gegeven en deelgenomen aan workshops. Door hun deelname gaven 12 beloftevolle, internationale curatoren hun carrière een stevige boost.

Het volledige traject (oproep, selectie, training, netwerk en professionalisering curatoren en kunstenaars) wordt gezamenlijk georganiseerd en gecommuniceerd door Z33 en Marres. De tentoonstelling zal wisselend in Maastricht en in Hasselt plaatsvinden. Currents #6 opent op woensdag 12 december 2018 in Maastricht. Currents #7 is vanaf december 2019 te zien in Hasselt.

 

 

Marres Maastricht and Z33 Hasselt invited Marian Cousijn (1987, NL), Bertan Selim (1980, NL/MK) and Anne Ruygt (1988, NL) as curators of Currents #6, devoted to works by graduates from art academies in the South of the Netherlands, Belgium and Germany.

Currents #6  takes place from 12 December 2018 until 10 February 2019 at Marres, House for Contemporary Culture in Maastricht.


CURATORIAL TEAM

Marian Cousijn

Marian Cousijn (1987) studied art history at the University of Amsterdam, followed by a Master’s degree curating art and cultures and a traineeship at the Stedelijk Museum Amsterdam. After graduating she worked as a gallery manager at Upstream Gallery, a project assistant at Stedelijk Museum Amsterdam and as an art editor for the Dutch online platform The Correspondent, where she presented the talk show Artfest. Last year Marian worked as a Mondriaan Fund Curatorial Fellow at Tate Modern, where she contributed to the exhibitions Giacometti and Modigliani.  

Bertan Selim

Bertan Selim (1980) is a manager, editor and consultant in the arts, specialized in international grant making, photography and visual arts. His work in the past has centered on educational/mentorship-based programs related to documentary photography and visual arts ranging from the Middle East and North Africa to Asia, Latin America and Eastern Europe. In 2017 he curated his first solo exhibition Humanness (Sexyland, Amsterdam). Bertan currently works as head of Grants and Collaborations at the Prince Claus Fund in Amsterdam.

Anne Ruygt

Anne Ruygt (1988) is an art historian and curator. Between 2010 and 2016 she was part of the curatorial team at the Stedelijk Museum Amsterdam. She curated various collection displays with modernist icons such as Erwin Blumenfeld and Man Ray and contemporary artists including Rineke Dijkstra and Wolfgang Tillmans. In 2016 she published an anthology of Dutch photography criticism, in collaboration with Frits Gierstberg and nai010 publishers. Last year she analyzed the collection policies of Tate and Museum Boijmans van Beuningen and worked as interim curator at FOMU, Antwerp. Currently, she works on Ad van Denderen’s latest documentary project with producer Paradox, she hosts a talk show on photography and writes for art magazines including Metropolis M and EXTRA

Currents #6

In 2018, Marres Maastricht and Z33 Hasselt jointly present the exhibition Currents #6, an annual group exhibition, showcasing works by recently graduated artists from art academies in Belgium, Germany, and the southern Netherlands. The exhibition will be embedded in a broader guidance trajectory in which training, networking and professionalization are central.

With Currents, the House for Contemporary Culture of Maastricht, Marres, acts as a platform for up-and-coming artists and curators to contribute to an international infrastructure for talent development. Z33 – House for Contemporary Art in Hasselt also pursues this same objective in its operations. With Z33 Talent, Z33 aims to be a driving force for talent development.

After five editions, Currents is a secure platform for young artists and curators. Over the past years, 95 artists from 12 academies have exhibited their work, have given presentations, and participated in workshops. By participating in the project, 12 young international curators have given their careers a considerable boost.

The sixth edition of Currents #6 opens on Wednesday 12 December 2018 at Marres Maastricht. Currents #7 will be on view at Z33 in Hasselt in December 2019. 

Sarah De Ceuster