Film screening: Forest Law + Night Soil - Nocturnal Gardening

Credits: Melanie Bonajo, Night Soil – Nocturnal Gardening, 2016.

Credits: Melanie Bonajo, Night Soil – Nocturnal Gardening, 2016.

Op dinsdagavond organiseert Z33, in het kader van de werksessie Alchorisma, een screening van twee films die dieper ingaan op de thematiek van magie en spiritualiteit. De twee films tonen hoe kunstenaars op hun eigen manier inspelen op onze hedendaagse omgang met elementen uit de aarde en de natuur.

FOREST LAW

Forest Law is onderdeel van een groter onderzoeksproject dat de kunstenaars Ursula Biemann & Paulo Tavares ondernamen in de Ecuadoriaanse Amazone, een van de meest bio-diverse en mineraalrijke regio’s op aarde, tegelijk een gebied dat steeds meer onder druk komt te staan door steeds uitbreidende mijn- en olie ontginning. Centraal in de film staan een reeks rechtszaken waarin de inheemse bevolking ernaar streefde om het bos als juridische entiteit te laten erkennen om zo te kunnen pleiten voor de rechten van de natuur. Een van de belangrijkste rechtszaken werd ook gewonnen door de inheemse Sarayuku bevolking, op basis van hun kosmologie van het levende woud.

De film is het resultaat van vele dialogen tussen de kunstenaars en hun praktijken, tussen camera en bos, en tussen de kunstenaars en de vele mensen die ze ontmoet hebben tijdens hun reis door de Amazonegebied. De verzameling getuigenissen en feiten toont de vele dimensies van het tropisch woud als een fysieke, wettelijke en kosmologische entiteit.

Ursula Biemann & Paulo Tavares - Ecuador / Switzerland – 2014 - 38 min.

NIGHT SOIL – NOCTURNAL GARDENING

In Nocturnal Gardening, deel 3 van de Night Soil trilogie van de Nederlandse kunstenares Melanie Bonajo, zien we diverse groepen van vrouwen die dicht bij de natuur leven, ver weg van de consumptiemaatschappij. De vrouwen ontwikkelden een intieme connectie en communicatie met andere gemeenschappen, maar ook met planten, dieren en de natuurelementen. Ze stemmen hun energie af op het ecosysteem waarin ze leven. Elk van hen omarmt sociale bewegingen en autonome manieren van leven, ze experimenteren hierbij met alternatieve economische systemen, alsook met hedendaagse vormen van spiritualiteit die passen bij een leven in harmonie met de natuur. De film stelt ethische vragen over onze hedendaagse manier van leven en hoe we omgaan met waarden die te maken hebben met ecologie en met samenleven, het omgaan met onszelf, met onze buren, en met de aarde.

Melanie Bonajo - US/NL - Full HD one-channel color video with sound, 49:47 min. Courtesy of the artist & AKINCI.

Dinsdag 4 december 2018 om 20:15 in De Nieuwe Zaal, Hasselt

Werksessie ALCHORISMA

In het kader van Alchorisma: werksessies rond het verzonnen woord Alchorisma, dat verwijst naar relaties tussen algoritmes, charisma, ritme, alchemie en karma. Met focus op niet-antropocentrische algoritmes en op het perspectief van bomen, stenen en geesten. Wat betekent het om algoritmes te ontwerpen vanuit een niet-menselijk perspectief?

On Tuesday evening, Z33 organizes, in the context of the Alchorisma work session, a screening of two films that focus on the themes of magic and spirituality. The two films show how artists respond, in their own way, to our contemporary interaction with elements from the earth and nature.

FOREST LAW

The project draws from research carried out by artists Ursula Biemann & Paulo Tavares in the oil-and-mining frontier in the Ecuadorian Amazon— one of the most biodiverse and mineral-rich regions on Earth, currently under pressure from the dramatic expansion of large-scale extraction activities. At the heart of Forest Law is a series of landmark legal cases that bring the forest to court and plead for the rights of nature. One particularly paradigmatic trial that has recently been won by the indigenous people of Sarayuku is based on their cosmology of the living forest.

The film is a result from many dialogues between between the artists and their practices, between the camera and the forest, and between the artists and the many people they encountered while traveling through the Amazonia region. The collection of personal testimonies and factual evidence expose the multiple dimensions of the tropical forest as a physical, legal, and cosmological entity.

Ursula Biemann & Paulo Tavares - Ecuador / Switzerland - 2014 - 38 min.

NIGHT SOIL - NOCTURNAL GARDENING

Nocturnal Gardening, part 3 of Melanie Bonajo’s Night Soil trilogy, portrays a group of women living by alternative norms and who have each, on their own, established communities. The women stand for sensitivity, connection, and communication with other communities, plants, animals and elements. They attune their energy to the ecosystem around them with an enhanced sensibility. Each of them embraces social movements and self-organization, exploring spiritual anarchy and the solitary wild in their own way. They all apply alternative systems of economy, such as bartering, sliding scales etc. The film Nocturnal Gardening is a conversion of human psychic content into a imagery that enhances our moral landscape for our own decision making, both in terms of ecology and interdependent values, as well as in the care for ourselves, our neighbours, and our earth.

Melanie Bonajo - US/NL - Full HD one-channel color video with sound, 49:47 min. Courtesy of the artist & AKINCI.

Tuesday 4 December 2018 at 20:15 in De NIeuwe Zaal, Hasselt

Work session ALCHORISMA

In the context of Alchorisma: work sessions around the fabricated word Alchorisma, which refers to relations between algorithms, charisma, rhythm, alchemy and karma. With focus on non-anthropocentric algorithms and on the perspective of trees, stones and spirits. What does it mean to design algorithms from a non-human perspective?


Veerle Ausloos