Time School

De tijd vliegt. Wat gebeurt er als je even stopt, vertraagt en de tijd vastneemt? En wat is de relatie tussen tijd, educatie en leren? Met die vragen gingen verschillende kunstenaars en ontwerpers aan de slag. In Time School presenteren ze alternatieven voor een meer intense tijdsbeleving, zoals weven, reizen, nota’s nemen, tekenen of gewoonweg slapen of rondhangen.

Istanbul Design Biënnale

De relatie tussen design en onderwijs staat centraal tijdens de Istanbul Design Biënnale – A School of Schools. Aan de hand van zes ‘scholen’ (Unmaking, Currents, Earth, Scales, Time & Digestion) op zes locaties, wordt een web aan uitdagingen geweven doorheen de stad Istanbul.

In Time School presenteert Z33 de werken van Commonplace Studio, Jesse Howard & Tim Knapen, Teis De Greve, Ecole Mondiale, Emelie Röndahl, Helga Schmid, Danilo Correale en Nelly Ben Hayoun.

School-tijd

In relatie met de School of Schools thematiek is het boeiend om terug te kijken naar de oude Griekse betekenis van het woord skholè (σχολή), wat naar 'vrije tijd' verwijst. Hiermee doelen de Grieken op de afwezigheid van ‘werk-tijd’, een tijd waarin men zich op niet-productieve wijze aan studies kan wijden, waarin men tijd neemt voor reflectie en discussie," zegt curator Ils Huygens. Dit betekent dat er ook ruimte moet zijn voor experiment én voor falen.

In een tijd waar onderwijs meer en meer evalueert op basis van meetbare productiviteit en rendement, wil Time School je laten nadenken over de relatie tussen school, leren en tijd. De diverse praktijken en methodes van de ontwerpers, tonen mogelijkheden om onze aandacht te verdiepen, te vertragen, te pauzeren of om simpelweg even stil te staan.

Curator

Ils Huygens

Kunstenaars

Commonplace Studio, Jesse Howard & Tim Knapen, Teis De Greve, Ecole Mondiale, Emelie Röndahl, Helga Schmid, Danilo Correale en Nelly Ben Hayoun

22.09–04.11.2018
Salt Galata, Bankalar Caddesi 11, Karaköy, Istanbul

Coproductie van Z33 en Istanbul Design Biënnale


Openingsuren Salt Galata

Di - Za: 10:00-20:00

Zo: 10:00-18:00

27 Sept.: 10.00 – 22.00

25 Okt.: 10.00 – 22.00

Time flies. What happens when you stop for a moment, slow down, and observe time? And what is the relationship between time, education, and learning? A number of artists and designers reflected on these questions in their work. In Time School, they present alternatives for a more intense experience of time, such as weaving, travelling, taking notes, drawing, or simply sleeping or lounging around.

Istanbul Design Biennale

The relationship between design and education is the central focus of the Istanbul Design Biënnale – A School of Schools. Based around six ‘schools’ (Unmaking, Currents, Earth, Scales, Time & Digestion) at six locations, a web of challenges is woven around the city of Istanbul.

In Time School, Z33 is presenting the works of Commonplace Studio, Jesse Howard & Tim Knapen, Teis De Greve, Ecole Mondiale, Emelie Röndahl, Helga Schmid, Danilo Correale and Nelly Ben Hayoun.

 School-time

 “In relation to the School of Schools theme, it is fascinating to look back at the ancient Greek meaning of the word skholè (σχολή), which refers to ‘free time’. The Greeks saw this as the absence of ‘working time’, i.e. a time in which people could devote themselves to non-productive studies and take time for reflection and discussion," curator Ils Huygens says. This means that there should also be space for experimentation and for failure.

 In an age in which education is increasingly evolving based on quantifiable productivity and output, Time School aims to inspire reflection on the relationship between school, learning, and time. The designers’ diverse practices and methods reveal possibilities to deepen our attention, to slow down, to pause, or simply to stop for just a moment.

Curator

Ils Huygens

Artists

Commonplace Studio, Jesse Howard & Tim Knapen, Teis De Greve, Ecole Mondiale, Emelie Röndahl, Helga Schmid, Danilo Correale en Nelly Ben Hayoun

22.09–04.11.2018
Salt Galata, Bankalar Caddesi 11, Karaköy, Istanbul

Coproduced by Z33 & Istanbul Design Biënnale


Opening hours Salt Galata

Tu-Sa 10:00-20:00

Su 10:00-18:00

27 Sept 10:00-22:00

25 Oct 10:00-22:00