OPEN CALL FORMAT 2020

Format 2020 campagnebeeld.jpg

Z33 zoekt beloftevolle ontwerpers en architecten voor de FORMAT editie 2020.

FORMAT is de jaarlijkse presentatie van pas afgestudeerd ontwerptalent. Het is een wedstrijd, maar niet zomaar eentje. De geselecteerde ontwerpers werken een jaar lang aan een nieuw project. Ze krijgen begeleiding van andere deelnemers, specialisten en coaches. FORMAT speelt een grote rol in de naamsbekendheid en het verdere traject van de ontwerpers.

Ben jij:

-          recent afgestudeerd (max. 4 jaar geleden
-          woon, werk of studeer je in Vlaanderen of de Euregio Maas-Rijn (Eindhoven, Maastricht, Luik, Aken, …)
-          helemaal klaar voor een professionele creatieve loopbaan

Dankzij dit begeleidingstraject:
-          creëer je nieuw werk
-          ontvang je 5000 euro productiebudget (incl. BTW)
-          kies je een persoonlijke coach
-          krijg je heel wat advies van professionals en peers
-          maak je kennis met de werking en het internationale netwerk van Z33
-          toon je je werk in een groepstentoonstelling in Z33

Kortom, een selectie voor FORMAT is een droomstart voor ontwerpers en architecten met artistieke ambities. 

 

Nieuw! 3 opdrachten:

Parallel aan het FORMAT-traject zoeken we:

-          een grafisch vormgever (voor de communicatie van de tentoonstelling, online en print)
-          een scenograaf (voor de scenografie van de tentoonstelling)
-          een schrijver (voor het schrijven over het werk van de laureaten in diverse formats)

Voor deze opdrachten is er een aparte call via apply.z33.be. De deadline en het selectieproces zijn hetzelfde.

De jury bestaat uit:
Véronique Closon (Wallonie Design), Roel De Ridder (Architectuurwijzer), Janneke Janssen (laureaat FORMAT 2019), Petrus Kemme (Vlaams Architectuurinstituut), Chris Meplon (freelance curator), Tim Roerig (curator Z33), Myriam Vanheusden (MIA-H) en Inge Vranken (Flanders DC).
Deze jury selecteert maximum 20 kandidaten die uitgenodigd worden voor de tweede ronde, dit is een persoonlijk gesprek op 5 of 6 november met Jan Boelen (artistiek directeur Z33) en Evelien Bracke (curator Design Museum Gent). De voorzitter van de jury is Heleen Van Loon.

 

Interesse?

Dien je cv, portfolio en projectvoorstel in via apply.z33.be, vóór 1 oktober 2019 (deadline: maandag 30 september 2019 om 23u59).

De jury selecteert maximum vijf FORMAT-laureaten. Zij krijgen midden november 2019 bericht van hun selectie.

Het FORMAT-traject loopt van december 2019 tot oktober 2020 (opening tentoonstelling).

Lees hier het reglement. Veelgestelde vragen over FORMAT vind je hier.

Blijf op de hoogte van alle FORMAT nieuws via onze sociale media:
Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn

Z33 is looking for promising designers and architects for the FORMAT edition 2020.

FORMAT is the annual opportunity for recent design graduates to present their talent. It is a competition, but it has a twist. The selected designers will spend a whole year working on a new project. They will receive training  from other participants, specialists and coaches. FORMAT plays a major role in the designers’ name recognition and future careers.

Are you:

-          a recent graduate (max. 4 years ago)?
-          based (live, work or study) in Flanders or the Euregion Maas-Rhine (Eindhoven, Maastricht, Liège, Aachen…)?
-          ready to launch your professional career?

In this training trajectory, you will:
-          create new work;
-          receive a 5000 euro production budget (incl. VAT);
-          choose a personal coach;
-          receive advice from professionals and peers;
-          discover the activities and international network of Z33
-          present your work in a group exhibition at Z33

In short, being selected for FORMAT is the perfect place for ambitious designers and architects to start.

 

New! 3 positions:

Parallel to the FORMAT trajectory, we are looking for:

-          a graphic designer (for the exhibition communications, online and print);
-          a scenographer (for the exhibition scenography);
-          a writer (to write about the laureates’ work in various formats).

There is a separate call for these three positions at apply.z33.be. The deadline and the selection process are the same.

The jury consists of:
Véronique Closon (Wallonie Design), Roel De Ridder (Architectuurwijzer), Janneke Janssen (laureate FORMAT 2019), Petrus Kemme (Flemish Architecture Institute), Chris Meplon (freelance curator), Tim Roerig (curator Z33), Myriam Vanheusden (MIA-H) and Inge Vranken (Flanders DC). 

This jury will select a maximum of 20 candidates who will be invited for the second round, this is a personal interview on 5 or 6 November with Jan Boelen (artistic director Z33) and Evelien Bracke (curator Design Museum Ghent). The chairman of the jury is Heleen Van Loon.

 

Interested?

Submit your CV, portfolio and project proposal at apply.z33.be before 1 October 2019 (deadline: Monday 30 September 2019 at 11.59pm).

The jury will select a maximum of five FORMAT laureates. They will be informed of their selection in mid-November 2019.

The FORMAT trajectory will run from December 2019 until October 2020 (exhibition opening).

Find out here about the rules. For frequently asked questions about FORMAT, click here.

Stay updated on all FORMAT news via our social media:
Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn

Jennifer Van Och