FORMAT 2019

Website_klein.jpg

Design en architectuur zijn allesbehalve gratuit. Die vaststelling staat centraal in deze editie van FORMAT. De 11 laureaten van de jaarlijkse groepstentoonstelling vertolken in Z33 een haast activistische rol. Met grensverleggende concepten dagen ze de bezoeker uit om anders na te denken over nieuws, mode, microbenwolken, plantengeneeskunde, restruimtes, artificiële intelligentie, weeftechnieken, ruïnes of radiomasten. Ze smeden hiervoor allianties met experten binnen en buiten hun vakgebied en dagen ons uit om de klassieke manier van ontwerpen te herzien.Laureaten FORMAT2019

Cream on Chrome (DAE, 4D News), Amandine David (DAE, Weaving code), Matthijs De Block (Sint Lucas Antwerpen conceptual advertising, Adopt a Microbe), Sophia Holst (KUL Brussel architectuur, Forms of Public Privacy), Legrand Jäger (DAE,Deep Voice. Empty Orchestra), Flora Miranda (KASK Antwerpen mode, LaLaLand), Inès Leverrier Péborde (ISURU Brussel urban design, Neo-Herbalism), Bert Villa (Sint Lucas Gent architectuur, You are Here and There), Lukas Claessens (KUL Brussel architectuur, Digital Artefacts).FORMAT is het begeleidingstraject van Z33 voor de nieuwe beloftevolle lichting op vlak van design en architectuur. Elk jaar krijgt een selectie ontwerpers de kans om hun artistieke praktijk te verdiepen en samen kennis en netwerken te delen. Na een jaar intensieve begeleiding is er een groepstentoonstelling waar alle ontwerpen samenkomen. In dit leerproces zijn tijd en ruimte essentieel om grenzen en onconventionele pistes op te zoeken. Z33 is die vrijhaven waar experiment, leren en falen samenkomt.


Praktische informatie

Curator: Heleen Van Loon
Scenografie: Bram Vanderbeke
Vormgeving: Janneke Janssen
Publicatie: Format 2019. Changing Attitudes, 2019, 272 blz. Te koop aan het onthaal voor 5 euro.

15.09 - 24.11.2019
dinsdag - vrijdag: 10u - 17u
zaterdag - zondag: 11u - 18u

Gratis toegang. Rondleidingen met gids op aanvraag

Design and architecture are anything but gratuitous. The new edition of FORMAT centres on this crucial insight. The laureates of the group exhibition are adopting an almost activist approach at Z33. With ground-breaking concepts, they challenge visitors to reconsider their attitudes to news, fashion, microbial clouds, herbal medicine, residual space, artificial intelligence, weaving techniques, ruins and radio masts. To this end, they have forged alliances with experts both within and outside their fields and they challenge us to rethink the classical methods of design.Laureates FORMAT2019

Cream on Chrome (DAE, 4D-Newsroom), Amandine David (DAE, Weaving code), Matthijs De Block (Sint Lucas Antwerp conceptual advertising, Copy me, AI), Sophia Holst (KUL Brussels architecture, Forms of Public Privacy), Legrand Jäger (DAE, Karaoke booth), Flora Miranda (KASK Antwerp fashion, LaLaLand), Inès Leverrier Péborde (ISURU Brussels urban design, Neo-herbalism), Bert Villa (Sint Lucas Ghent architecture, A Reappropriation Of Man-Made Structures), Lukas Claessens (KUL Brussels architecture, Digitale artefacten).


FORMAT is the coaching trajectory organized by Z33 for new and promising talent working in design and architecture. Every year, several designers are given the opportunity to enhance their artistic practice and to share knowledge and networks with one another. After a year of intensive coaching, all the designs are brought together in a group exhibition. Time and space are essential components of this learning process, enabling the participants to explore boundaries and unconventional approaches. Z33 is a refuge where free experimentation, learning and failing come together.

Practical information

Curator: Heleen Van Loon
Scenography: Bram Vanderbeke
Graphic design: Janneke Jansen
Publication: Format 2019. Changing Attitudes, 2019, 272 blz. For sale at the reception desk for 5 euros.

15.09 - 24.11.2019
tuesday - friday: 10 am - 5 pm
saturday - sunday: 11 am - 6 pm

Free admission. Guided tours by request
Workshop met Inès Leverrier Péborde
Neo Herbalism: The Buried Archive

10_workshop Ines.png

Workshop Kunstendag voor Kinderen | Ben ik een computer?

KvK19_flora miranda.jpg
EventJennifer Van Och