The Politics Of Design

PDC_HR.jpg

Giving form to space in more sustainable ways requires a huge collective effort. In giving form to this collective effort, design plays a political role. In the 60s and 70s design’s political role was supported by strong collectives in society, like unions or women’s organisations, who could unite and represent many voices in society. Today these big collectives are losing strength. Society is shaped by many small collectives and even more non-united individuals. This complicates the role of designers, since they do not only play a role in teaming up with the larger collectives, but they need to involve many individuals and smaller collectives or they need to take part in shaping new ones.

Series of lectures

This series of lectures explores how designers can give form to this political role of design in gathering and creating (stronger) collectives who can contribute to a transition towards a more sustainable future.

  Paneldiscussion

In three afternoon sessions we will explore this question, trying to understand what the collective and this process of collectivisation means in an urban design and planning process. The discussions will we introduced by an inspirational lecture by the moderator of each day, after which designers and policy makers will present case studies of projects. After this, a panel conversation will be held with the audience.

For who?

The conversations are mainly aimed at professionals, policy makers, students that are involved in participatory or public urban design and art projects, or that want to deepen their knowledge or network on this. But of course everyone is welcome to join.

 

The project takes place within the context of the installation DISplay in the Begijnhoftuin of Z33, a participatory project that was initiated by artist and maker collective ConstructLab.

The Politics of Design is a long term research project led by the University of Hasselt together with Z33. The project started last year with the exhibition The Politics of Design Act I that presented an overview of recent participatory art and design projects.

After the lecture series in September, the project will develop further into a publication that will be launched in 2020.

 

Speakers and panel members are:

Luigi Coppola, Paolo Patelli, Els Vervloesem, Judith Seng, RE-ST, ConstructLab, Ben Hagenaars, Julie Marin, Bart Vergassen, Virginia Tassinari, Liesbeth Huybrechts

 

More information: www.politicsofdesign.be

Practical information

  • What: Series of lectures

  • Where: Beguinage garden, Zuivelmarkt 33, 3500 Hasselt

  • When: 17-18-19 September from 4 PM untill 6 PM.

Would you like to participate? Please send an email to Liesbeth Huybrechts or register via Facebook

Het zoeken naar een meer duurzame manier van leven vergt een grote collectieve inspanning. Hierin kan design vandaag een belangrijke en politieke rol spelen. Terwijl in de jaren 60 en 70 de politieke rol van ontwerp veel meer ondersteund werd door sterke maatschappelijke groepen (denk aan de vakbonden of de vrouwenbewegingen die vele stemmen konden verenigen en representeren) zijn die collectieven vandaag grotendeels verguisd of in het beste geval versnipperd. Onze maatschappij wordt vandaag veel meer gevormd door heel veel kleine groepen en nog veel meer losse individuen.

 Lezingenreeks

Deze lezingenreeks verkent hoe ontwerpers vandaag mee kunnen vormgeven aan de nieuwe, versterkte of andere vormen van collectiviteit of gemeenschap die broodnodig zijn om de transitie naar een meer duurzame gedeelde toekomst te kunnen waarmaken.

 Panelgesprek

De drie namiddagen worden telkens ingeleid door een inspirerende lezing van een moderator, waarna ontwerpers of beleidsmakers concrete case studies presenteren van projecten.  Daarna wordt er een panelgesprek gehouden met het publiek.

Voor wie?

De gesprekken zijn voornamelijk gericht op professionals, beleidsmakers en studenten die betrokken zijn bij projecten participatieve of publieke kunst of designprojecten, of die hierin interesse hebben en hun kennis of netwerk hierrond willen verbreden. Maar uiteraard is iedereen welkom om deel te nemen.

 

Het project zal plaatsvinden in de context van de installatie DISplay in de Begijnhoftuin aan Z33, een participatief project dat geïnitieerd werd door het makerscollectief ConstructLab.

De Politics of Design is een meerjarig onderzoekstraject dat geleid wordt door de Universiteit Hasselt met Z33 als belangrijkste partner. Het project startte vorige zomer met de tentoonstelling The Politics of Design Act I, die een staalkaart van actuele participatieve design en kunstprojecten samenbracht.

Na de lezingenreeks in september zal het project verder uitmonden in een publicatie die gelanceerd wordt in 2020.

Sprekers en panelleden zijn onder meer:

Luigi Coppola, Paolo Patelli, Els Vervloesem, Judith Seng, RE-ST, ConstructLab, Ben Hagenaars, Julie Marin, Bart Vergassen, Virginia Tassinari, Liesbeth Huybrechts

Meer informatie: www.politicsofdesign.be

Praktische informatie

  • Wat: Lezingenreeks (in het Engels)

  • Waar: DISplay, Begijnhoftuin, Zuivelmarkt 33, 3500 Hasselt

  • Wanneer: 17-18-19 september, telkens van 16 tot 18u

Wil je deelnemen? Stuur dan een mailtje naar Liesbeth Huybrechts of meld je aan via Facebook.

ActueelJolien Hendrickx