OPENING Shoot the Women First + Dissidence

beide + exhibition2 G.jpg

Op zaterdag 9 februari opent Z33 twee nieuwe tentoonstellingen in samenwerking met MIA-H: de solotentoonstelling ‘Shoot the Women First’ van Navine G. Khan-Dossos en de groepstentoonstelling ‘Dissidence - Quilting Against’. Met afterparty vanaf 22u!

Met de tentoonstellingen ‘Shoot the Women First’ en ‘Dissidence – Quilting Against’ brengen kunstenaars uit binnen- en buitenland een kritische, niet mis te verstane boodschap. Een waarin een hoofdrol is weggelegd voor vrouwen, experiment, creativiteit en expressie. Een warm pleidooi ook om het erfgoed van de Hasseltse begijnen verder te zetten. De laatste twee tentoonstellingen van Z33 in het Hasseltse Begijnhof, want in september opent het nieuwe Z33, naast het bekende tentoonstellingsgebouw aan de Zuivelmarkt.

Opening op zaterdag 9 februari.

19u30 - ontvangst
19u45 - welkomstwoord
20u - receptie en bezoek tentoonstellingen
22u - afterparty met NiXiE

NAVINE G. KHAN-DOSSOS - ‘SHOOT THE WOMEN FIRST’

Met een reeks kartonnen werken, werken op paneel en een muurschildering, laat Navine G. Khan-Dossos ons in haar solotentoonstelling stilstaan bij de rol van de vrouw. Enerzijds wordt die door de samenleving beschouwd als dader, anderzijds als slachtoffer van geweld. Maar wat betekent het om zowel een dreiging als een doelwit te zijn?

‘Dissidence - quilting against’

Tien hedendaagse nationale en internationale ontwerpers stellen verschillende maatschappelijke thema’s zoals milieu, oneerlijke handel en de mode-industrie in vraag vanuit vier verschillende hoeken: historisch, economisch, activistisch en technisch. Geïnspireerd door het Begijnhof en haar eerste bewoners - de allereerste vrouwenbeweging uit onze geschiedenis, dissidenten en grondleggers van het feminisme - drukken de ontwerpers zich via quilts kritisch uit en inspireren ze vanuit een alternatieve insteek.

On Saturday 9 February Z33 will open two new exhibitions in collaboration with MIA-H: the solo exhibition 'Shoot the Women First' by Navine G. Khan-Dossos and the group exhibition 'Dissidence - Quilting Against'. With afterparty from 10 pm!

With the exhibitions ‘Shoot the Women First’ and ‘Dissidence – Quilting Against’, national and international artists present a critical, unmistakable message. One in which a major role is reserved for women, experimentation, creativity and expression. And a warm plea to continue the heritage of the Hasselt beguines. These are the last two exhibitions at the Hasselt Beguinage, since the new Z33 building will open in September.

Opening on Saturday 9 February.

7:30 pm - welcome
7:45 pm - welcome speech
8:00 pm - reception and exhibition visits
10:00 pm - afterparty with NiXiE

NAVINE G. KHAN-DOSSOS - ‘SHOOT THE WOMEN FIRST’

With a series of works on cardboard, panel and wall painting, in her first solo exhibition in Belgium, artist Navine G. Khan-Dossos focuses on complex issues of gendered violence and the woman’s body as a primary ground of exploitation and resistance. What does it mean to be both a threat and a target?

‘Dissidence - quilting against’

Ten contemporary national and international designers examine various social themes such as the environment, unfair trade and the fashion industry from four different perspectives: historical, economic, activist and technical. Inspired by the Beguinage and its first inhabitants – the very first women’s movement in history, dissidents and the founders of feminism – the designers express themselves critically through quilts and take inspiration from alternative approaches.


Sophie Meers