The Politics of Design: Act 1

POD_liggend-web25062018HR.jpg

The Politics of Design: Act 1 gaat over participatie en politieke betrokkenheid in hedendaagse ontwerppraktijken. De tentoonstelling wordt voorgesteld in samenwerking met de 15de editie van de internationale Participatory Design Conference, die in augustus plaatsvindt in Hasselt en Genk. UHasselt – Faculteit Architectuur en kunst, LUCA School of Arts, Z33 – Huis voor Actuele Kunst, de Stad Hasselt en de Stad Genk presenteren deze 20 werken om het debat aan te gaan over de openbare ruimte en over de politiek van het ontwerp. Deze 'eerste act' is een eerste tentoonstelling binnen een langer traject dat gericht is op het starten van nieuwe samenwerkingen in een lokale, regionale en internationale context. Het traject eindigt met een 'slotakte' in 2020: The Politics of Design Festival.

De tentoonstelling stelt drie thematische luiken voor met methodes die het participatiebeleid tastbaar maken. Deze ‘methodes’ zijn: BODY (deelnemen als een individu in een fysiek lichaam, via zorg- en werkpraktijken), COMMUNITY (participeren in een collectief door middel van gemeenschappelijke activiteiten en representatie) en CITY (als buitenstaander deelnemen in grotere netwerken via de productie en verzameling van data en door bij te dragen aan complexe uitdagingen, zoals duurzaamheid).

The Politics of Design: Act 1 omvat interventies, participatieve wandelingen, openbare debatten, uitvoeringen en andere interactieve formats die geïnspireerd zijn op Participatory Design. Hoe krijgt participatie in de politieke sfeer vandaag vorm op verschillende niveaus (body, community, city)? Hoe geeft design vorm aan deze verschillende manieren om deel te nemen? Welke waarden worden ondersteund en welke soorten toekomstbeelden worden voorgesteld in de huidige politieke agenda's van ontwerpers? The Politics of Design: Act 1 leidt het gesprek in over de complexiteit van onze betrokkenheid door het activeren van verschillende ontwerp- en onderzoekspraktijken in de begijnhofhuisjes van Z33.

OPENING:
woensdag 22.08.2018 – 19u30


CURATOREN
Jan Boelen
Mela Žuljević

SCENOGRAFIE
Aslı Çiçek

GRAFISCHE VORMGEVING
Benjamin Sporken

DEELNEMERS
CHEurope
Rachel Clarke, Sara Heitlinger, Marcus Foth, Carl DiSalvo, Ann Light en Laura Forlano
Emily Crompton
De Andere Markt
Teis De Greve
Ann De Keersmaecker;
Daniela Dossi en Irma Foldenyi
Victoria Gerrard en Ricardo Sosa
Nils Norman
Laura Gottlieb en Jennie Schaffer
Ben Hagenaars
Niek Kosten
Virginia Lui en Virginia Tassinari
Teresa Palmieri, Liesbeth Huybrechts, Oswald Devisch en Roel de Ridder
Søren Rosenbak
Judith Seng
Apolonija Šušteršič
Rosanne Van Klaveren
Ottonie Von Roeder
Kristof Vrancken


The Politics of Design: Act 1 is about participation and political engagement in current design practices. The exhibition is presented in collaboration with the 15th edition of the international Participatory Design Conference, which is being organised this August in Hasselt and Genk. UHasselt – Faculty of Architecture, LUCA School of Arts, Z33 – House for Contemporary Art, the City of Hasselt and the City of Genk will present these 20 works in order to enter into the debate on public space and on the politics of design. This 'first act’ is the first exhibition in a longer trajectory that aims to start new collaborations in a local, regional and international context, and will result in a 'final act' in 2020: The Politics of Design Festival.

The exhibition presents three thematic events that make tangible the politics of ways in which participation is given form. These 'ways to participate' are: BODY (participating as an individual and as a physical body through the practices of care and work), COMMUNITY (participating through and towards creating a collective through the practices of commonality and representation) and CITY (participating as a stranger in larger scale networks, through practices of data production and collection, and contributions to complex challenges, such as sustainability).

The Politics of Design: Act 1 encompasses Participatory Design-inspired interventions, participatory walks, public debates, performances and other interactive formats. How does participation in the political sphere take shape today at different levels such as body, community and the city? How does design give form to these different ways of participating? What values are sustained and what kinds of futures are imagined in the current political agendas of designers? The Politics of Design: Act 1 starts the conversation on the complexities of our engagement by activating different design and research practices in the space of Z33’s beguinage houses.

OPENING:
Wednesday 22.08.2018 – 7.30 pm

CURATORS
Jan Boelen
Mela Žuljević

SCENOGRAPHY
Aslı Çiçek

GRAPHIC DESIGN
Benjamin Sporken

PARTICIPANTS
CHEurope
Rachel Clarke, Sara Heitlinger, Marcus Foth, Carl DiSalvo, Ann Light and Laura Forlano
Emily Crompton
De Andere Markt
Teis De Greve
Ann De Keersmaecker;
Daniela Dossi and Irma Foldenyi
Victoria Gerrard and Ricardo Sosa
Nils Norman
Laura Gottlieb and Jennie Schaffer
Ben Hagenaars
Niek Kosten
Virginia Lui and Virginia Tassinari
Teresa Palmieri, Liesbeth Huybrechts, Oswald Devisch and Roel de Ridder
Søren Rosenbak
Judith Seng
Apolonija Šušteršič
Rosanne Van Klaveren
Ottonie Von Roeder
Kristof Vrancken

EventEmma Boelen