New building Z33 at Biennale Architettura Venezia 2018

Photo: overview presentation at the Arsenale, Francesca Torzo

Photo: overview presentation at the Arsenale, Francesca Torzo

Het nieuwe Huis van Z33 – momenteel in aanbouw – wordt gepresenteerd tijdens de Biennale Architettura 2018, die op 26 mei in Venetië is geopend voor het publiek.

Architect Francesca Torzo is door de curatoren Yvonne Farrell en Shelley McNamara uitgenodigd deel te nemen aan de hoofdtentoonstelling van de Architectuurbiënnale: FREESPACE. Haar presentatie richt zich geheel op de nieuwbouw van Z33. De getoonde modellen, prototypes, teksten en afbeeldingen vangen de essentie van haar prachtige ontwerp voor het nieuwe Huis voor Actuele Kunst.

OVER FREESPACE
Deze 16de editie van de Internationale Architectuurtentoonstelling is samengesteld door Yvonne Farrell en Shelley McNamara (Grafton Architects) en gaat in op de vragen die ruimtes oproepen en onderzoekt de waarde en kwaliteiten van de vrije, open ruimte. De titel FREESPACE houdt een vrijgevigheid van geest en een gevoel voor menselijkheid in die de kern vormt van een architectuur die gericht is op de kwaliteit van de ruimte zelf. Binnen dit thema presenteert de Biënnale Architettura 2018 voorbeelden, voorstellen, elementen – gerealiseerd en niet gerealiseerd – van werk dat de essentiële kwaliteiten van architectuur onderstreept, waaronder de modulatie, rijkdom en materialiteit van het oppervlak.

Torzo's ontwerp voor Z33 past naadloos in de thematiek van FREESPACE. Zij ontwierp een tactiel, sensueel gebouw dat bestaat uit een ensemble van pure architecturale, eenvoudige ruimtes die variëren in schaal, verhouding, sfeer en lichtinval. Ruime openbare tentoonstellingszalen worden afgewisseld met intieme kamers, die doorlopend uitzicht bieden van de ene ruimte naar de andere. Een indrukwekkende realisatie van haar subtiele, poëtische benadering van architectuur.

Z33 is bijzonder trots dat Francesca Torzo uitgenodigd werd om deel te nemen aan de Internationale Architectuurtentoonstelling op de Biënnale. Haar presentatie in Venetië is even intrigerend als het fysieke gebouw uiteindelijk zal worden.

Lees meer over de kwaliteiten van Torzo's ontwerp in het essay van architect en criticus Pieter T'Jonck op z33research.be

Z33 BOUWT
Z33 werkt sinds 2017 aan een nieuwbouw. Het nieuwe gebouw zal samen met de gerenoveerde tentoonstellingsvleugel in 2019 een nieuw huis voor actuele kunst vormen in het hart van de stad Hasselt.
Lees meer over het nieuwe Z33 hier

PRAKTISCHE INFO
FREESPACE is open voor het publiek van zaterdag 26 mei tot zondag 25 november 2018, in de Giardini en de Arsenale. De preview vindt plaats op 24 en 25 mei, de prijsuitreiking en inauguratie worden gehouden op zaterdag 26 mei 2018.

 

The new building of Z33 – currently under construction in Hasselt – is presented at the Biennale Architettura 2018 in Venice, open to the public since May 26th.

Architect Francesca Torzo has been invited by curators Yvonne Farrell and Shelley McNamarato to participate in the 16th International Architecture Exhibition of La Biennale di Venezia FREESPACE. Torzo’s installation focuses solely on the new Z33 building, showing models, prototypes, texts and images that capture the spirit of her magnificent design for the new House for Contemporary Art. 

FREESPACE THEME
The 16th International Architecture Exhibition, curated by Yvonne Farrell and Shelley McNamara, focuses on the question of space, the quality of space, open and free space. 
The title FREESPACE describes a generosity of spirit and a sense of humanity at the core of architecture’s agenda, focusing on the quality of space itself. With this theme, Biennale Architettura 2018 will present examples, proposals, elements - built or unbuilt - of work that exemplifies essential qualities of architecture which include the modulation, richness and materiality of surface. 

Torzo’s design for Z33 fits in perfectly with the theme of Freespace, presenting a tactile, sensuous building that consists of an ensemble of pure architectural, simple spaces that vary in scale, proportion, atmosphere and lighting. Spacious public exhibition galleries alternate with intimate rooms, providing continuous views from one room to the other. A great materialization of Torzo’s subtle, poetic approach to architecture. 

Z33 is very proud that Francesca Torzo has been invited to participate in the FREESPACE Exhibition. Her installation turned out to be as intriguing as the actual building itself will be, on completion. 

To learn more about the qualities of Torzo's design, read the essay by architect and critic Pieter T'Jonck on z33research.be

Z33 - UNDER CONSTRUCTION
Z33 has been constructing the new building since 2017. The new accommodation, together with the renovated exhibition wing, will form a new House for Contemporary Art in Hasselt’s city centre in 2019. 
Learn more about the new Z33 here

PRACTICAL INFORMATION
FREESPACE is open to the public from Saturday May 26th to Sunday November 25th 2018, at the Giardini and the Arsenale. 

 

Solange Roosen