z33-contact

Z33 - Huis voor Actuele Kunst

Z33 maakt projecten, tentoonstellingen, producties en publicaties van en met kunstenaars. Aan de hand van beeldende kunst, architectuur, vormgeving en film worden maatschappelijke thema’s aangebracht en kritisch belicht. De projecten ontstaan steeds uit langlopend en verdiepend onderzoek en resulteren in een uitgebreid programma aan artistieke activiteiten. Zo wil Z33 niet alleen de norm in vraag stellen, nieuwsgierigheid aanwakkeren en een nieuw referentiekader aanreiken, maar ook kennis, vaardigheden en instrumenten aan haar publiek aanleveren om zelf dingen in beweging te zetten. Z33 heeft een bijzondere aandacht voor talentontwikkeling en voor projecten die nieuwe verbindingen stimuleren tussen kunstenaars, ontwerpers, onderzoekers, wetenschappers en (stads)bewoners. Het huis fungeert regelmatig als curator en partner voor ondernemers en onderzoeks- en onderwijsinstellingen binnen en buiten het kunstenveld.

— Contact

Z33 – Huis voor Actuele Kunst
Zuivelmarkt 33
3500 Hasselt (BE)
M info@z33.be
T +32 (0)11 29 59 60

— Open

di-vr: 10u-17u
za-zo: 11u-18u

Z33 is OPEN op pinkstermaandag 21 mei, van 10u tot 17u.

Z33 - House for Contemporary Art

Z33 creates projects, exhibitions, productions and publications by and with artists. Contemporary art, architecture, design and film are used to bring to the fore and critically examine a variety of social themes. The projects are always the result of a long-term and deepening research and lead to an extensive program of artistic activities. Z33 aims to question the norm, encourage curiosity, and provide a new frame of reference, but also seeks to provide knowledge, skills and tools to its public so as to set things in motion. Z33 has a particular focus on talent development as well as on projects that stimulate new connections between artists, designers, researchers, scientists and (urban) residents. Z33 regularly acts as curator and partner for organisations and research and educational institutions within and outside the arts field.

— Contact

Z33 – House for Contemporary Art
Zuivelmarkt 33
3500 Hasselt (BE)
M info@z33.be
T +32 (0)11 29 59 60

— Open

tue-fri: 10 am - 5 pm
sat-sun: 11 am - 6 pm

Z33 is OPEN on Whit Monday, May 21st, from 10 am to 5 pm.