z33-contact

Z33 - Huis voor Actuele Kunst

Z33 maakt projecten, tentoonstellingen, producties en publicaties van en met kunstenaars. Aan de hand van beeldende kunst, architectuur, vormgeving en film worden maatschappelijke thema’s aangebracht en kritisch belicht. De projecten ontstaan steeds uit langlopend en verdiepend onderzoek en resulteren in een uitgebreid programma aan artistieke activiteiten. Zo wil Z33 niet alleen de norm in vraag stellen, nieuwsgierigheid aanwakkeren en een nieuw referentiekader aanreiken, maar ook kennis, vaardigheden en instrumenten aan haar publiek aanleveren om zelf dingen in beweging te zetten. Z33 heeft een bijzondere aandacht voor talentontwikkeling en voor projecten die nieuwe verbindingen stimuleren tussen kunstenaars, ontwerpers, onderzoekers, wetenschappers en (stads)bewoners. Het huis fungeert regelmatig als curator en partner voor ondernemers en onderzoeks- en onderwijsinstellingen binnen en buiten het kunstenveld.

— Contact

Z33 – Huis voor Actuele Kunst
Zuivelmarkt 33
3500 Hasselt (BE)
info@z33.be
+32 (0)11 29 59 60

— Open

dinsdag - vrijdag: 10u - 17u
zaterdag - zondag: 11u - 18u

— Tickets Tentoonstelling

< 12 jaar: gratis

> 12 jaar: € 3 

De presentatie van FORMAT is gratis toegankelijk.

Tijdens de verbouwing kan je voor een ticket terecht bij het onthaal van de tentoonstelling in begijnhuisje 11.

— Rondleidingen

Hasseltse scholen: gratis toegang, gids € 30

Andere scholen: € 2 per persoon, gids € 30

Groepen: € 2 per persoon, gids € 60

— Tickets Zebracinema en Cinema ZAP

Opgelet! Nieuwe tarieven!

> € 6: normaal tarief

> € 5: kortingstarief voor studenten op vertoon van een geldige studentenkaart, 65+ en groepen +10 personen. UiTpas Hasselt

> € 3: houders van de BILL-app (= European Youth Card).

Zebracinema en Cinema ZAP gaan door in De Nieuwe Zaal (Maastrichterstraat 96, 3500 Hasselt).

Voor tickets kan je terecht aan het onthaal in De Nieuwe Zaal, één uur voor de voorstelling.

— Tickets Ciné Solidair

> 4 euro, inclusief een drankje
Openluchtfilms tijdens de zomer zijn vrij toegankelijk.

Z33 - House for Contemporary Art

Z33 creates projects, exhibitions, productions and publications by and with artists. Contemporary art, architecture, design and film are used to bring to the fore and critically examine a variety of social themes. The projects are always the result of a long-term and deepening research and lead to an extensive program of artistic activities. Z33 aims to question the norm, encourage curiosity, and provide a new frame of reference, but also seeks to provide knowledge, skills and tools to its public so as to set things in motion. Z33 has a particular focus on talent development as well as on projects that stimulate new connections between artists, designers, researchers, scientists and (urban) residents. Z33 regularly acts as curator and partner for organisations and research and educational institutions within and outside the arts field.

— Contact

Z33 – House for Contemporary Art
Zuivelmarkt 33
3500 Hasselt (BE)
info@z33.be
+32 (0)11 29 59 60

— Open

Tuesday - Friday: 10 am - 5 pm
Saturday - Sunday: 11 am - 6 pm

— Tickets Exhibition

> Under 12: free

> 12 year: € 3

The exhibition FORMAT is free of admission.

During the renovation you can buy a ticket at the reception of the expo in beguine house no. 11.

— Guided tours

Hasselt schools: free admission, guide € 30 

Other schools: € 2 per person, guide € 30 

Groups: € 2 per person, guide € 60 

— Tickets Zebracinema & Cinema ZAP

New ticket prices!

> € 6: standard rate

> € 5: reduced rate (students, teachers, 65+, groups +10 persons and UITpas Hasselt)

> € 3: BILL - app (= European Youth Card).

Zebracinema and Cinema ZAP will be held at De Nieuwe Zaal (Maastrichterstraat 96, 3500 Hasselt).

For tickets you can go to the reception in De Nieuwe Zaal, one hour before the showing.

— Tickets Ciné Solidair

> 4 euro, one drink included
Outdoor films during the summer have free entrance.