z33-contact

Z33 - Huis voor Actuele Kunst

Z33 maakt projecten, tentoonstellingen, producties en publicaties van en met kunstenaars. Aan de hand van beeldende kunst, architectuur, vormgeving en film worden maatschappelijke thema’s aangebracht en kritisch belicht. De projecten ontstaan steeds uit langlopend en verdiepend onderzoek en resulteren in een uitgebreid programma aan artistieke activiteiten. Zo wil Z33 niet alleen de norm in vraag stellen, nieuwsgierigheid aanwakkeren en een nieuw referentiekader aanreiken, maar ook kennis, vaardigheden en instrumenten aan haar publiek aanleveren om zelf dingen in beweging te zetten. Z33 heeft een bijzondere aandacht voor talentontwikkeling en voor projecten die nieuwe verbindingen stimuleren tussen kunstenaars, ontwerpers, onderzoekers, wetenschappers en (stads)bewoners. Het huis fungeert regelmatig als curator en partner voor ondernemers en onderzoeks- en onderwijsinstellingen binnen en buiten het kunstenveld.

— Contact

Z33 – Huis voor Actuele Kunst
Zuivelmarkt 33
3500 Hasselt (BE)
info@z33.be
+32 (0)11 29 59 60

— Open

dinsdag - vrijdag: 10u - 17u
zaterdag - zondag: 11u - 18u

De Z33 administratie is gesloten van 24 december 2018 t.e.m. 1 januari 2019.

— Tickets Tentoonstelling

< 12 jaar: gratis

> 12 jaar: € 3 

Tijdens de verbouwing kan je voor een ticket terecht bij het onthaal van de tentoonstelling in begijnhuisje 11.

— Rondleidingen

Hasseltse scholen: gratis toegang, gids € 30

Andere scholen: € 2 p.p., gids € 30 

Groepen: € 3 p.p., gids € 60

Minirondleiding tijdens het weekend, om 14u00 en 15u00: gratis

Groepen zijn beperkt tot maximaal 15 personen. Gelieve twee weken op voorhand te reserveren.

Een rondleiding boeken? Contacteer ons via bezoeken@z33.be

— Tickets Zebracinema en Cinema Zap

< 12 jaar: € 3

> 12 jaar: € 6

Kortingstarief: € 5 (studenten, leerkrachten, 55+, groepen +10 personen en UITpas Hasselt)

Zebracinema en Cinema Zap gaan door in De Nieuwe Zaal (Maastrichterstraat 96, 3500 Hasselt).

Voor tickets kan je terecht aan het onthaal in De Nieuwe Zaal, één uur voor de voorstelling.

Z33 - House for Contemporary Art

Z33 creates projects, exhibitions, productions and publications by and with artists. Contemporary art, architecture, design and film are used to bring to the fore and critically examine a variety of social themes. The projects are always the result of a long-term and deepening research and lead to an extensive program of artistic activities. Z33 aims to question the norm, encourage curiosity, and provide a new frame of reference, but also seeks to provide knowledge, skills and tools to its public so as to set things in motion. Z33 has a particular focus on talent development as well as on projects that stimulate new connections between artists, designers, researchers, scientists and (urban) residents. Z33 regularly acts as curator and partner for organisations and research and educational institutions within and outside the arts field.

— Contact

Z33 – House for Contemporary Art
Zuivelmarkt 33
3500 Hasselt (BE)
info@z33.be
+32 (0)11 29 59 60


— Open

Tuesday - Friday: 10 am - 5 pm
Saturday - Sunday: 11 am - 6 pm

The Z33 administration is closed from December 24, 2018 up to and including 1 January 2019.


— Tickets Expo

Under 12: free

> 12 year: € 3

During the renovation you can buy a ticket at the reception of the expo in begijning house nr. 11.


— Guided tours

Hasselt schools: free admission, guide € 30 

Other schools: € 2 per person, guide € 30 

Groups: € 3 per person, guide € 60 

Mini tour during the weekend, at 2 pm and 3 pm: free

Groups are limited to a maximum of 15 people. Please reserve two weeks in advance.

Book a tour? Contact bezoeken@z33.be


— Tickets Zebracinema & Cinema Zap

Under 12: € 3

> 12 jaar: € 6

Reduced rate: € 5 (students, teachers, 55+, groups +10 and UITpas Hasselt)

Zebracinema and Cinema Zap will be held at De Nieuwe Zaal (Maastrichterstraat 96, 3500 Hasselt).

For tickets you can go to the reception in De Nieuwe Zaal, one hour before the showing.