Open Call

curator

Z33 is de internationale kunstinstelling die kunst, design en architectuur verbindt met maatschappelijke thema’s. Een prikkelend programma van tentoonstellingen en projecten inspireert onze bezoekers met creatieve verbeelding en vuurt dialoog aan over maatschappelijke vernieuwing. En dat in een nieuw gebouw van de internationaal gerenommeerde architecte Francesca Torzo.

Nieuwe plannen voor tentoonstellingen, projecten en stomende samenwerkingen broeien volop.

In 2023 start Z33 een samenwerking met de Vlaamse musea voor hedendaagse kunst, waarbij we 1 thematische tentoonstelling samenstellen die vertrekt vanuit een selectie uit hun collecties. Op deze manier spelen we in op het feit dat Limburg geen museum heeft waar actuele kunst wordt getoond. Dankzij de samenwerking kan de regio kennismaken met het hedendaagse Vlaamse kunstpatrimonium.

De mogelijkheid om kunstwerken uit verschillende musea samen te brengen biedt een unieke kans om nieuwe perspectieven te openen op de collecties van de hedendaagse Vlaamse kunstmusea. Door een open call uit te schrijven willen we gastcuratoren met verrassende ideeën de kans geven om vanuit een thematische invalshoek een selectie te maken uit deze collecties.

OPROEP

Z33 zoekt een curator voor een groepstentoonstelling waarbij werk geselecteerd kan worden uit de  collecties van M HKA, SMAK, Mu.Zee, en Museum M, aangevuld met nieuwe creaties[1].

De tentoonstelling zal plaatsvinden in de nieuwe vleugel van Z33 en heeft als thema ‘de artistieke leeromgeving’. We doen een oproep aan zowel individuen als teams en collectieven met verfrissende ideeën over de betekenis van de kunsthal als educatieve omgeving in de 21e eeuw, voor een tentoonstelling die het debat kan aanvuren en een breed en divers publiek kan aanspreken.

 

KANDIDATUUR – WAT VERWACHTEN WE?

 

Vanuit het overkoepelende thema ‘de artistieke leeromgeving’ werpt de tentoonstelling een artistieke blik op de kunstinstelling als hedendaagse en experimentele leeromgeving die vertrekt uit een selectie werken uit de Vlaamse hedendaagse collecties.

Je ontwikkelt een tentoonstelling waarbij leren en educatie binnen een kunstinstelling of via kunst de rode draad vormen. Mogelijke vragen hierbij kunnen zijn: Hoe wordt er geleerd in een kunstinstelling als hedendaagse en experimentele leeromgeving? Welke leermethodes worden hiervoor gebruikt? Wat kan kunst anno 2022 bijdragen aan onze kennis en aan de 21ste-eeuwse vaardigheden?

Z33 is een instelling die in haar projecten de hedendaagse samenleving en maatschappelijke ontwikkelingen graag vanuit verschillende invalshoeken belicht. We ontwikkelen kritische verhaallijnen en laten de bezoekers met andere ogen de werkelijkheid ervaren. Vaak komen bezoekers bij Z33 buiten met meer vragen dan antwoorden.

Z33 is bovendien een interdisciplinair huis. We geven de voorkeur aan tentoonstellingsvoorstellen die aandacht besteden aan de dialoog tussen kunst en andere disciplines (waaronder design en architectuur) en/of vormen van interdisciplinaire co-creatie.

De collecties van de kunstmusea vormen het uitgangspunt van de presentatie, met een focus op werk van kunstenaars die werkzaam zijn in Vlaanderen. De definitieve selectie gebeurt in overleg met een klankbordgroep waar de Vlaamse musea in vertegenwoordigd zijn. We bieden ook de gelegenheid om een beperkt aantal nieuwe creaties te laten ontwikkelen die het tentoonstellings-concept en de verhaallijn extra in de verf kunnen zetten.

 

WIE KAN DEELNEMEN?

 

Curatoren, zowel individueel als in teamverband. Als huis dat actuele kunst verbindt met design en architectuur, staat Z33 ook open voor kunstenaars, ontwerpers en interdisciplinaire teams. Ook het betrekken van externen met een specifieke thematische expertise kan een meerwaarde zijn. Gelet op de schaal van de tentoonstelling (700 m2) is het belangrijk dat minstens een van de leden van het curatorenteam aantoonbare ervaring heeft met het samenstellen van tentoonstellingen en het coördineren van complexe projecten.

De kandidatuur bevat minstens volgende elementen:

 • Tentoonstellingstitel (werktitel)
 • Visie en korte concepttekst (max. 1 A4 tekst)
 • Motivatienota (max. 1 A4)
 • CV en referenties van curator of van curatorenteam, aantoonbare ervaring in het maken van tentoonstellingen (toelichting samenstelling team en taakverdeling indien van toepassing)

AANBOD

 • Een grote groepstentoonstelling in de Nieuwe Vleugel van Z33, met ondersteuning vanuit het team van Z33 (communicatie, publiekswerking, productie)
 • Feedback vanuit een inhoudelijke klankbordgroep met vertegenwoordiging uit
  M HKA, SMAK, Mu.Zee, Museum M., Middelheim Museum en Z33
 • Begeleiding / ondersteuning in het voorbereidende onderzoek door de collectie-verantwoordelijken van de Vlaamse musea hedendaagse kunst en toeleiding
  tot de collecties
 • Een vergoeding van 15.000 Euro (excl. BTW) voor de uitwerking en coördinatie
  van de tentoonstelling
 • Er is een budget van 20.000 Euro (excl. BTW) ter beschikking voor nieuwe creatie-opdrachten. In dit budget zijn zowel de productiekosten (incl. materialen, werkuren, vervoer en verblijf) van nieuwe werken als de kunstenaarsfees opgenomen, volgens de richtlijnen van juistisjuist.be
 • Om de drie jaar, zal een publicatie worden samengesteld waarin gereflecteerd wordt over de verschillende collectiebenaderingen binnen deze samenwerking met de hedendaagse Vlaamse kunstcollecties en de resultaten ervan
 • Z33 hecht grote waarde aan publieksbemiddeling. Het publieksteam van Z33 ontwikkelt de bezoekersteksten en communicatiestrategie in overleg met de curator

[1] Middelheim museum Antwerpen maakt ook deel uit van het samenwerkingsverband, maar heeft in 2023 tijdelijk een bruikleenstop.

 • CONTEXT
 • TENTOONSTELLINGSRUIMTE
 • SELECTIEPROCEDURE
 • STEL JE KANDIDAAT