Alter Nature: We Can

Alter Nature: We Can toont het werk van een 20-tal internationale hedendaagse kunstenaars en ontwerpers.
De verschillende manieren waarop de mens natuur heeft verplaatst, gemanipuleerd of ontworpen  staan in deze tentoonstelling centraal: van tuintjes tot privé-eilanden, van wortels en bonsai bomen tot akoestische planten en oranje fazanten.

In de tentoonstelling Alter Nature: We Can kijkt Z33 naar het deelaspect fauna en flora binnen de natuur. Doorheen de werken van een twintigtal internationale kunstenaars wordt geëxploreerd hoe de mens de natuur naar zijn hand zet en hoe het concept ‘natuur’ hierdoor voortdurend verandert.

De werken in Z33 gaan niet over het inspelen op natuur om te voldoen aan basisbehoeften (zoals gezondheid, voeding, bescherming, etc.). Interessante projecten binnen deze context zijn legio maar in groep leiden ze quasi onvermijdelijk tot vereenvoudigde tegenstellingen. Enerzijds zijn er de projecten die ‘positief’ staan t.o.v. het veranderen van de natuur: ze zoeken naar wat technologie kan betekenen of tonen oplossingen. Deze projecten worden vaak bekritiseerd omdat ze zich schijnbaar kritiekloos inschrijven in het wetenschappelijke vooruitgangsgeloof. Anderzijds heb je projecten die het negatieve tonen; die kijken waar ingrepen in de natuur fout zijn gelopen.  Deze projecten krijgen de kritiek dat ze het belerend vingertje uit de autonome kunsthoek zijn. Ze leveren wel kritiek maar reiken geen oplossingen aan.

Met Alter Nature: We Can willen we aan deze vereenvoudigde voor-tegen stelling voorbijgaan. De getoonde werken worden daarom uit het strikt utilitaire weggehouden en de klemtoon ligt op de historische context van ingrijpen, het veelvoud  aan manipulaties en het verglijdend begrip van het concept natuur.

Alter Nature
Vier tentoonstellingen,
een symposium en meer
Over hoe we de natuur (kunnen) veranderen, en hoe dit onze blik op de wereld verandert. In Alter Nature staat het veranderen van de natuur centraal. Dat de mens een impact heeft op de natuur staat als een paal boven water. De mens heeft sinds het begin der tijden de natuur bewust veranderd. Dit gaat van het verplaatsen en afbakenen van natuur tot het opzetten van selectieve kweekprogramma’s. Dierenrassen worden gekweekt en gefokt tot perfecte dieren, plantensoorten worden productieve gewassen, rozen en anjers worden geteeld in alle kleuren van de regenboog.

Het laatste decennium is deze evolutie in een nieuwe stroomversnelling geraakt dankzij de biowetenschap en -technologie. Genetisch materiaal scheppen uit het niets of menselijke huid laten groeien in een laboratorium; het lijkt futuristische science fiction, maar het is realiteit.

De mens heeft de natuur aangepast om te voldoen aan een veelheid aan behoeften; voeding, gezondheid, bescherming, maar ook esthetiek, experiment, succes, mythe of gewoon uit nieuwsgierigheid.

Wat de reden of vorm ook is, het ingrijpen in de natuur heeft niet alleen het uitzicht en functioneren van onze samenleving grondig door elkaar geschud, ook het begrip ‘natuur’ wordt voortdurend uitgedaagd.

Niet enkel wetenschappers, maar ook kunstenaars, designers en mode-ontwerpers worden geïnspireerd door deze ontwikkelingen. Daarom sloegen Z33, Modemuseum  en CIAP, Vlaams Instituut voor Biotechnologie, UHasselt en MAD-Faculty de handen in elkaar. Vanuit verschillende hoeken en in vier verschillende tentoonstellingen en een symposium kijken we samen met vijftig kunstenaars en ontwerpers naar hoe we de natuur (kunnen) veranderen, en hoe dit onze blik op de wereld verandert.

Curator:
Karen Verschooren (Z33)
Artists:
 Makoto Azuma (JP)
BCL: Shiho Fukuhara (JP) and Georg Tremmel (AT)
David Benqué (UK)
Julien Berthier (FR)
Merijn Bolink (NL)
Center for PostNatural History
Mark Dion (US)
Driessens & Verstappen (NL)
Daisy Ginsberg (UK)
Tue Greenfort (DK)
Natalie Jeremijenko (US)
Eduardo Kac (US)
James King (UK)
Allison Kudla (US)
Reinier Lagendijk (NL)
Antti Laitinen (FIN)
Hans Op de Beeck (B)
Michael Sailstorfer (D)
Maarten Vanden Eynde (B)
Adrian Woods (NL)
Adam Zaretsky (US)

Tussen 21.11.2010 en 13.03.2011 kunt u in Z33 terecht voor Alter Nature: We Can en in CIAP voor Alter Nature: Harder, Better, Faster, Stronger.
Vanaf 28.01.2011 komen daar nog twee locaties bij: Modemuseum Hasselt opent Alter Nature: The Future That Never Was, en in de Hoge Ruimtes van Z33 stellen Tuur Van Balen en Revital Cohen hun werk tentoon in Alter Nature: The Unnatural Animal.

Ook studenten van de MAD faculty werken op initiatief van Social Spaces een semester lang rond deze thema’s onder de noemer Alter Nature: My biological (r)evolution en tonen het resultaat in Z33 tussen 28 en 30 januari 2011.
Op 18 februari 2011 buigen wetenschappers, kunstenaars, beleids- en bedrijfsmensen zich over enkele topics in een Alter Nature symposium.Tot slot kan u zowel in ZEBRA DELUXE en de A-Z lezingen Alter Nature programma’s terugvinden.

Beeldengalerij6 afbeeldingen