AT HOME / Building and Living in Communities

Verdichting is een belangrijke opgave voor de woningbouw in Vlaanderen. Dit betekent niet enkel kleiner wonen, maar – zoals de Vlaamse Bouwmeester voorstelt – ook het delen van een (dak)tuin, een fietsenstalling, een werkruimte, … Alleen zo kan de ‘luxe’ van een verkaveling voorzien worden in een appartementsgebouw.

In de tentoonstelling ‘At Home / Building and Living in Communities’ tonen 20 buitenlandse referentieprojecten hoe collectief bouwen en wonen kan leiden tot een vernieuwende oplossing voor het dichter én betaalbaar wonen. De tentoonstelling onderzoekt waarom steeds meer mensen in een collectief bouwproject willen wonen. Ze toont diverse vormen van collectiviteit: van het samen bouwen, het delen van voorzieningen tot het samen wonen, koken, werken, spelen, …

Deze projecten zijn niet gerealiseerd door projectontwikkelaars, maar door bouwgroepen, corporaties en coöperatieven. De collectieve bouwprojecten bestaan uit drie basiselementen: de gemeenschappelijke eigendom van een gebouw en terreinen, het ontwerp in nauw overleg met de andere bewoners, en de keuze om bewuster samen te leven.

Er is geen magische formule voor het collectief bouwen of wonen. Daarom is het de moeite waard om een lik te werpen op de referentieprojecten. Ze staan garant voor een hoge kwaliteit van architectuur en geven met een vernieuwend ruimtelijk concept antwoord op de woonwensen van de toekomstige bewoners en op de specifieke kenmerken van de locatie.

De 20 projecten staan tentoongesteld in plannen en maquettes, begeleid door een archief van vergelijkbare projecten. De tentoonstelling geeft ook info over de financiering van de projecten, de geschikte rechtsvormen, de noodzakelijke procesvoering én over de geschiedenis van het collectief wonen.

De rondreizende tentoonstelling wordt georganiseerd door stad Genk sector ruimte en C-Mine cultuurcentrum Genk, in samenwerking met Architectuurwijzer, binnen het traject ‘Dichter Wonen en Collectief Bouwen’. Ze is oorspronkelijk samengesteld door het Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt-am-Mein en wordt begeleid door het boek ‘Bauen und Wohnen in Gemeinschaft. Building and Living in Communities’.

10.09 tot 20.10.17

Polyvalente zaal in C-mine cultuurcentrum Genk,
De rondreizende tentoonstelling wordt georganiseerd door stad Genk sector ruimte en C-Mine cultuurcentrum Genk, in samenwerking met Architectuurwijzer, binnen het traject ‘Dichter Wonen en Collectief Bouwen’.
Ze is oorspronkelijk samengesteld door het Deutsche Architekturmuseum in Frankfurt-am-Mein en wordt begeleid door het boek ‘Bauen und Wohnen in Gemeinschaft. Building and Living in Communities’.