Classroom

01.10.2023 tot 18.02.2024

Classroom is een architectuurtentoonstelling die tot stand kwam in een Europese samenwerking met Garagem Sul (Lissabon) en arc en rêve centre d’architecture (Bordeaux), die stilstaat bij de impact die de Covid-pandemie heeft gehad op de leeromgeving van jongeren. Leerlingen kregen geen les meer in een klaslokaal, maar volgden online onderwijs. Heeft dit onze kijk op de klasruimte veranderd?

Het traditionele klaslokaal waarin ‘frontaal’ wordt les gegeven wordt al tientallen jaren in twijfel getrokken. Recente ontwikkelingen in digitalisering hebben een belangrijke impact op de manier van leren. Deze overgang vereist nieuwe soorten van leerruimtes en stelt de traditionele organisatie van de school ter discussie. Daarnaast is het ook duidelijk dat – zelfs als onderwijsprogramma’s evolueren – het bestaande gebouwenbestand een onontkoombaar onderdeel zal vormen van het onderwijslandschap van de toekomst. Het toekomstige onderwijs zal voornamelijk plaatsvinden in reeds bestaande gebouwen.

De tentoonstelling zet 2 belangrijke vragen op de voorgrond: Welk type leeromgeving hebben we vanaf nu nodig, en hoe passen we bestaande schoolgebouwen aan deze nieuwe eisen aan?

Over het project

De tentoonstelling Classroom is een coproductie met arc en rêve centre d’architecture (Bordeaux), Garagem Sul (Lissabon) en Z33 Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur (Hasselt). Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Unie.

Locaties

arc en rêve centre d’architecture (Bordeaux)
13.10.2022 tot 12.02.2023

Garagem Sul (Lissabon)
14.03 t/m 10.09.2023

Z33 Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur
01.10.2023 tot 18.02.2024

01.10 tot 18.02.24
Beelden5 afbeeldingen