Fabrica Mundi: Making, Unmaking, and Remaking Worlds

Onderzoekssymposium

Z33 Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur presenteert haar eerste onderzoekssymposium: Fabrica Mundi: Making, Unmaking, and Remaking Worlds. Dit evenement nodigt kunstenaars en onderzoekers uit om bij te dragen aan de ontwikkeling van het tentoonstellingsprogramma van Z33. Dit programma verkent de geschiedenissen die hebben geleid tot de vorming van de wereldorde zoals we die nu kennen. 

 

Fabrica Mundi

In het werk van cartografen ten tijde van de Europese Renaissance werd met de Latijnse uitdrukking fabrica mundi de “orde” of het “weefsel” van de wereld aangeduid. Vandaag de dag wordt dit weefsel verscheurd doordat de natuur op verschillende manieren wordt uitgebuit. Hierdoor worden mensen van huis en haard verdreven en hun bestaansbronnen vernietigd. De proliferatie van de grenzen beperkt de bewegingsvrijheid van vluchtelingen, maar maakt tegelijkertijd wel de export van natuurlijke hulpbronnen naar rijkere regio’s mogelijk. Het symposium Fabrica Mundi: Making, Unmaking, and Remaking Worlds nodigt kunstenaars en onderzoekers uit om na te denken over de gevolgen van een ongelijke globalisering en een rechtvaardige manier van worldmaking. Hoe kan artistiek onderzoek ons helpen om alternatieve manieren van leven en samenwerken te ontdekken?

Dit symposium brengt kunstenaars en onderzoekers samen die in hun werk de relaties tussen de koloniale geschiedenis en de huidige vormen van uitbuiting onderzoeken. Zoals hoofdspreker Mimi Sheller aangeeft, zijn de ideeën van de westerse moderniteit gebaseerd op “fysieke integratie, maar symbolische uitsluiting”, waarbij postkoloniale staten uitgesloten worden van “het Westen”. Door de migratie van mensen, materialen en ideeën rond de Middellandse Zee en over de Atlantische Oceaan te volgen, vestigen de uitgenodigde kunstenaars de aandacht op de complexe verwikkelingen tussen Europa enerzijds en Afrika, Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied anderzijds. Door internationale artistieke allianties aan te gaan, worden nieuwe geografische samenwerkingen gecreëerd.

 

Programma

Een keynote lezing van Mimi Sheller (Drexel University, Philadelphia) zal vragen behandelen omtrent het veranderende klimaat in het Caribisch gebied. Sheller’s lezing is gebaseerd op haar nieuwe boek, Island Futures: Caribbean Survival in het Anthropocene (Duke University Press, 2020), waarin de mobiliteitsongelijkheid in Haïti en andere plaatsen in het Caribisch gebied aan de kaak wordt gesteld en waarin zij op zoek gaat naar een alternatieve, archipelachtige theorie over mobiliteit. Hoe kan de strijd voor mobiliteitsrechtvaardigheid de Caraïben helpen het Antropoceen te overleven?

Tijdens een reeks paneldiscussies wordt onderzocht welke strategieën de kunstenaars inzetten bij het maken, ‘ontmaken’ en herscheppen van werelden. 

Mathieu Kleyebe Abonnenc, Lorenzo Pezzani en The Otolith Group zullen hun kunstprojecten over het postkoloniale burgerschap en grenzenbeleid van Europese landen presenteren. Terwijl de gedwongen migratie van gekoloniseerde bevolkingsgroepen cruciaal is geweest voor de opbouw van het moderne Westen, maken de huidige Europese leiders beleid waarin een vijandige omgeving wordt geschapen voor de nakomelingen van inwoners van de voormalige koloniale gebieden. In de projecten van de panelleden wordt Europa met haar ‘autonome’ zelfbeeld, dat nu op de proef wordt gesteld door diasporagemeenschappen, overzeese gebieden en migranten die hun recht op mobiliteit opeisen, uitgedaagd. Hoe kunnen zij bijdragen aan een ander beeld van de Europese geschiedenis en samenleving?

Manuel Mathieu, Beatriz Santiago Muñoz en The Living and the Dead Ensemble zullen bespreken hoe hun artistieke methodes reageren op de landschappen van Haïti en Puerto Rico. Deze landschappen zijn op een gewelddadige manier getransformeerd door een onstuimig natuurlijk en politiek klimaat. Tegelijkertijd liggen in deze gebieden de herinneringen van meerdere generaties verankerd. Middels schilderkunst, film en de poëzie geven de panelleden een stem aan de levens en de geesten die het land in zich draagt. Hoe kunnen herinneringen een ándere toekomst bieden dan die van klimaatverandering en imperialisme?

Marjolijn Dijkman, Femke Herregraven en Georges Senga presenteren hun artistieke onderzoeksproject On-Trade-Off waarin zij reflecteren op de ecologische en economische implicaties van de toekomstige winning en verwerking van lithium – één van de belangrijkste natuurlijke hulpbronnen voor de productie van groene energie in DR Congo. Terwijl de deelnemers individuele projecten ontwikkelen, komt hun werk voort uit collectief ontwikkelde kennis, excursies en onderzoeksdocumentatie. Deze materialen worden niet alleen door de kunstenaars, maar ook door lokale netwerken in DR Congo gebruikt als open-source materiaal. Hoe laveren de leden van On-Trade-Off tussen de eisen van de kunstwereld en de behoeften van lokale sociaal-culturele organisaties?

Een meerstemmige performance van The Living and the Dead Ensemble zal het symposium afsluiten.

 

Rondetafel over kunstinstellingen

Tijdens de rondetafel zullen de onderzoeksagenda’s en -methoden van kunstinstellingen verkend worden. Vandaag de dag vereist de commercialisering van de kennisproductie de oprichting van nieuwe publieke onderzoeksfora. Z33 stelt de vraag hoe institutionele processen kunnen worden ingericht om kunstenaars en onderzoekers te betrekken bij interdisciplinair lange-termijnonderzoek naar sociale geschiedenis en ontwikkelingen. Hoe kunnen bijvoorbeeld verschillende publieken bijdragen aan institutionele agenda’s en hoe kan onderzoek via tentoonstellingen toegankelijk worden gemaakt? 

Deelnemers aan de rondetafel over kunstinstellingen: Emanuele Guidi (ar/ge kunst, Bolzano), Hicham Khalidi (Van Eyck, Maastricht), Anastasia Kubrak (Het Nieuwe Instituut, Rotterdam), Meriç Öner (SALT, Istanbul), Markus Reymann (TBA21–Academy), Anna Santomauro (Arts Catalyst, London) en Vivian Ziherl (Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam).

Het symposium Fabrica Mundi: Making, Unmaking, and Remaking Worlds valt samen met Art Brussels, dat loopt van 23 tot 26 april 2020. In maart 2020 heropent Z33 haar gerenoveerde en uitgebreide gebouw in Hasselt met drie nieuwe tentoonstellingen die tijdens het symposium te zien zullen zijn: The Time of Work, The Work of Time en Birds of a Feather (Currents #7). Op 25 en 26 april 2020 organiseert Z33 tevens de workshop Acquisition/Körperschaft – William Forsythe onder leiding van Tilman O’Donnell.

 

Gecureerd door Tim Roerig, Silvia Franceschini en Ils Huygens.

Afbeelding: Maarten Vanden Eynde, “Future Flora: Manono II,” 2019. Printed circuit board (PCB) en zaden, 62,5 × 62,5 cm. Courtesy of the artist. Photo © Philippe De Gobert.

24.04 tot 25.04.20

24.04 | 14:00 - 19:00
Ronde tafel over kunstinstellingen en keynote lezing

25.04 | 10:00 - 18:30
Paneldiscussies met kunstenaars en meerstemmige performance door The Living and the Dead Ensemble

  • Deel dit programma
  • F
  • T

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Graag!

Choose your language

nlen