Future Fictions

Met “Future Fictions. Perspectives on world-building” zet Z33 het debat over onze toekomst verder en onderzoeken we hoe hedendaagse kunstenaars, designers en architecten zich verhouden tot toekomstbeelden: van het in kaart brengen, in vraag stellen en bekritiseren van aangereikte ficties, tot het creëren van eigen complexe visies over de structuren en systemen die vorm kunnen geven aan ons leven in een toekomst.

Z33 wil met de gepresenteerde projecten de aandacht vestigen op wat het nadenken over en verbeelden van een toekomst kan zijn. We pretenderen niet te weten wat de toekomst zal zijn, noch welke inventieve oplossingen onze huidige problemen zouden kunnen oplossen. We richten onze pijlen eerder op het exploreren van verschillende visies en ficties, die kunstenaars, designers en architecten voorstellen met behulp van een waaier aan technieken en middelen.

Met deze visies/ficties, wil Z33 het debat verleggen van wat mogelijk, aannemelijk of waarschijnlijk is, naar de vraag wat verkiesbaar is: in essentie gaat Future Fictions over ideeën en idealen, over dromen die verder gaan dan hoop en angst.

Future Fictions stelt daarbij de vraag of we kritisch kunnen leren kijken naar de aangereikte toekomstbeelden. Welke criteria moeten we hanteren bij een evaluatie van een toekomstbeeld? Hoe kunnen we met andere woorden ‘toekomst-geletterd’ (future literate) worden?

De voorgestelde visies/ficties willen ons zowel intellectueel als emotioneel betrekken in het vraagstuk rond welke toekomst we voor onszelf willen. In dit vraagstuk kunnen we allemaal een rol spelen. Immers: ‘de toekomst, die moet vandaag nog gemaakt worden.’ – Anne Galloway*

Met: Neïl Beloufa (FR), Nelly Ben Hayoun (FR), Blueprints for the Unknown (UK), Bureau Europa (NL) / Lara Schrijver (NL), Dept. Architectuur UHasselt (B), Theo Deutinger (AT), Dunne & Raby (UK), FoAM (BE), El Ultimo Grito (ES), Arne Hendriks (NL) / Monnik (NL), Shane Hope (US), Speedism (B/DE), Near Future Laboratory (CH/SP/US), Hans Op de Beeck (B), Pantopicon (B), The Extrapolation Factory (DE/US), Atelier Van Lieshout (NL), Chris Woebken (DE), The Xijing Men (JP/CN/KR), Liam Young (AU)

Curator: Karen Verschooren, Z33

Quote *Anne Galloway in Sentient City. Ubiquitous computing, architecture, and the future of urban space, p.223

twitter / instagram / facebook: #futurefictions #z33be

Catalogus
De minicatalogus van Future Fictions is te koop aan de balie van de tentoonstelling aan 5 euro. Je kan de De Future Fictions catalogus ook online doorbladeren (issuu) of downloaden (pdf). (Talen: Nederlands en Engels)

Poster Theo Deutinger

Een poster van het werk “Believe, Know & Feel. A timeline highlighting the main periods of future fictions” van Theo Deutinger i.s.m Stefanos Filippas is te koop aan de balie van de tentoonstelling aan 5 euro.

Meer lezen
Future Fictions Prologue door Karen Verschooren- z33research.be
Three questions for Z33 – Formmagazine Bericht uit de Toekomst – De Standaard 
uture Fictions – Kwintessens 
Hla, de toekomst loert om de hoek – (H)ART

Beeldengalerij5 afbeeldingen