Nr. 13 Wonderkamers – After Cage

Nr. 13 Wonderkamers – After Cage‘ kadert in een Euregionaal project met vertakkingen in de regio Maastricht, Luik, Aken en Hasselt. Naast de expo met wonderkamers van kunstenaars, ontwerpers, architecten, … presenteert Z33 eveneens een filmfocus, een theaterluik, een symposium, een reeks kunstenaarsinterventies, … in Z33 en in de partnerregio’s.

WONDERKAMERS – Rariteiten als sleutel tot kennis
De wonderkamer is van oorsprong een rariteitenkabinet dat diende om kennis te vergaren en tentoon te spreiden. Niet in elk stuk apart, maar in de bonte verzameling en in de manier van presenteren kunnen we heel wat ontdekken over de visie van de verzamelaar in kwestie. Zo ook in deze wonderkamers: de voorwerpen komen uit 24 culturele, (natuur)historische, archeologische, etnologische en kunstcollecties, maar toch dragen de wonderkamers duidelijk de hedendaagse stempel van de architect, ontwerper, kunstenaar die erachter zit.

AFTER CAGE – John Cage achterna
De ondertitel van het project ‘After Cage’ verwijst naar het oorspronkelijke concept van kunstenaar en componist John Cage. Hij had het idee opgevat om het toeval als curator te laten functioneren en creëerde hiervoor een computerprogramma dat willekeurig een aantal werken uit verschillende collecties selecteert. De toevallige verzameling werken die ontstond, presenteerde John Cage vervolgens als een nieuwe tentoonstelling in het Museum of Contemporary Art van Los Angeles (‘Rolywholyover A Circus’, 1992-1993).

8 WONDERKAMERS in Z33
Guy De Bièvre
Componist en muzikant Guy De Bièvre heeft een voorliefde voor zowel de experimentele grootmeesters uit de 20ste eeuw als voor de populaire muziek en jazz. In zijn wonderkamer komt de inspiratie rechtstreeks van John Cage zelf. Guy De Bièvre ziet deze gelegenheid als een unieke kans om het toeval op radicale wijze te benutten. Hij verdeelt de objecten via een toevalsprocedure over zijn wonderkamer, die denkbeeldig is verdeeld in 64 driedimensionale vlakken.

EventArchitectuur – Herman Verkerk (NL) en Paul Kuipers (NL)
Het ontwerpersbureau EventArchitectuur probeert elke nieuwe opdracht met een tabula rasa te starten. Centraal in de filosofie van EventArchitectuur (Herman Verkerk en Paul Kuipers) staat immers de herdefinitie van de ruimte. EventArchitectuur plaatst een wonderkamer waarin je ervaart wat het is om te verzamelen, in de hal van de tentoonstellingsruimte. De twee enorme stellingkasten doen dienst als een magazijn van de mogelijkheden en verwijzen naar de toegangspoort van elke andere wonderkamer.

EventArchitectuur staat eveneens in voor de vormgeving en indeling van de volledige tentoonstelling. 
Philippe Meste
Via zijn website www.spermcube.org roept de Parijse kunstenaar Philippe Meste op tot donatie van sperma. Hij wil 1000 liter van het goedje verzamelen in een glazen kubus die precies een kubieke meter groot is. Zijn SpermCube beschouwt hij als een monument voor de 21ste eeuw. De kubus doet slechts dienst als camouflage. De inhoud vindt hij belangrijker. Net zoals hij van andere monumenten vindt dat wàt ze symboliseren belangrijker is dan hoe ze symboliseren.
(i.s.m. PowerPlays, een project van het Platform Limburg Beeldende Kunsten)

Reineke Otten

Ontwerpster Reineke Otten presenteert zichzelf als “straatoloog” – ze analyseert een stad en haar straten door de verschillende elementen in de stad te fotograferen. In haar wonderkamer gaat Reineke Otten op dezelfde manier te werk. Ze presenteert elk object in een reeks persoonlijke contexten die ze bijvoorbeeld terug vond in foto’s op het internet. Hiermee toont ze enerzijds hoe internet grenzen doet vervagen en anderzijds plaatst ze het object in een hedendaagse context.

Kristofer Paetau & Ondrej Brody

Kristofer Paetau en Ondrej Brody, studenten aan het Antwerpse HISK, creëren een ‘kinderkamer’, een wonderkamer voor kinderen. Ze lieten zich hiervoor inspireren door Harry Potter en door de film ‘The Blair Witch Project’. In de kamer vind je een desolaat landschap met een boom, een begraafplaats, een vervallen kerk en tal van religieuze objecten. Samen met een aantal kinderen willen Paetau en Brody een aantal rituelen rond deze objecten uitvoeren en op film vastleggen.

Peter Pilotto
Net zoals voor de eindejaarsjury van de academie van Antwerpen goochelt modeontwerper Peter Pilotto ook in zijn wonderkamer met een veelheid aan beelden. Op het plafond projecteert hij een video waarin modellen, getooid in ontwerpen uit zijn jongste zomercollectie, voorbij zweven op en tussen de wolken. Datzelfde beeld wordt gereflecteerd in een spiegel op de grond. Via een oproep verzamelde de mode-ontwerper 300 kopjes, die in de kamer dienst doen als bloemen.

Erik Spinoy
‘The fragile absolute’, zoals dichter-essayist Erik Spinoy zijn wonderkamer doopte, doet nadenken over het absolute, het immateriële. Dit centrale gegeven presenteert hij in zijn wonderkamer vanuit drie perspectieven: het imaginaire, het reële en het symbolische. Hij gebruikt hierbij voorwerpen uit religieuze collecties en creërt 13 nieuwe gedichten om zijn visie nog te versterken.

Johan Van Geluwe

Met het ‘Museum of Museums’ streeft architect-kunstenaar Johan Van Geluwe naar een open systeem waarmee hij wil voorkomen dat kunstwerken vervreemden van hun eigen omgeving. De kunst moet er opnieuw worden ingebed in het dagelijkse leven. Zijn kritische houding tegenover kunst, politiek en de maatschappij zal ook in zijn wonderkamer een belangrijk gegeven zijn.


24 COLLECTIES IN BEWEGING tussen Aken, Hasselt, Luik en Maastricht
‘Nr. 13 Wonderkamers – After Cage’ kadert in het euregionale project ‘After Cage – 24 collecties in beweging’: 4 instellingen voor actuele kunst (Espace 251 Nord in Luik, marres in Maastricht, NAK in Aken en Z33 in Hasselt) selecteerden 24 musea uit de Euregio Maas-Rijn. 
Uit de 24 culturele, (natuur)historische, archeologische, etnologische en kunstcollecties werden in totaal 480 voorwerpen geplukt die, door middel van een computerprogramma, willekeurig werden herverdeeld over Aken (Suermondt-Ludwig Museum), Hasselt (Z33), Luik (MAMAC) en Maastricht (marres).

Kunstenaars, ontwerpers, architecten presenteren de voorwerpen in een nieuwe context: de wonderkamers.

De musea die hun collectie ter beschikking stellen, zijn
 
in Belgisch Limburg: Bocholter Brouwerijmuseum (Bocholt), Domein Bokrijk (Genk), Museum van het Mijnwerkershuis (Eisden), Museum Vlaamse Minderbroeders (Sint-Truiden), Nationaal Jenevermuseum (Hasselt), Vlaams Mijnmuseum (Beringen)

in de regio Luik: Aquarium – Musée de zoologie de l’Université de Liège (Luik), Collections Artistiques de l’Université de Liège (Luik), Musée Curtius (Luik), Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain – MAMAC (Luik), Musée de l’Art Wallon (Luik), Tour d’Eben Ezer (Eben-Emael)

in de regio Aken: Deutsches Glasmalereimuseum (Linnich), Eifelmuseum Blankenheim (Blankenheim), Ludwigforum Aachen (Aken), Römerthermen Zülpich – Museum der Badekultur (Zülpich), Rheinisches Industriemuseum Euskirchen (Euskirchen), Museum Zitadelle Jülich (Jülich), Suermondt-Ludwig-Museum (Aken)

in Nederlands Limburg: Afrika Centrum (Cadier en Keer), Agora Archief (Maastricht), Bonnefantenmuseum (Maastricht), Universiteitsbibliotheek (Maastricht), Natuurhistorisch Museum (Maastricht).

Beeldengalerij6 afbeeldingen