Revital Cohen & Tuur Van Balen

White Horse/ Twin Horse (rehearsing an exhibition)

In het werk van kunstenaarsduo Revital Cohen en Tuur Van Balen zijn proces en eindresultaat zodanig met elkaar verweven dat het exposeren van werken om nieuwe benaderingen vraagt. Dit resulteert in een collaboratieve, continu in beweging zijnde tentoonstelling in vijf aktes.

White horse/ Twin Horse (rehearsing an exhibition) is een coproductie tussen De Brakke Grond en Z33.
In 2019 zal de eerste overzichtstentoonstelling van hun werk in Z33 in Hasselt plaatsvinden.

Het duo Revital Cohen en Tuur Van Balen omschrijft hun werk als ‘situated practice’: een praktijk waarbij het werk wordt gemaakt in verschillende netwerken en waarbij het proces even belangrijk is als het uiteindelijke resultaat. Zo bedachten ze een nieuwe handelsroute om vuurwerk uit het Chinese Liuyang te importeren naar Congo en daar af te schieten in een open mijn (Trapped in the Dream of the Other, 2017) of ontwierpen ze een object dat louter bestemd is om bepaalde bewegingen uit te lokken bij de arbeiders aan de productielijn in een Chinese fabriek (75 Watt, 2013). Aan hun ambitieuze projecten, die vaak jaren in beslag nemen in samenwerking met specialisten uit diverse domeinen, gaat heel wat onderzoek vooraf dat integraal deel uitmaakt van het werk.

EEN TENTOONSTELLING IN VIJF AKTES

Geïnspireerd door de werking van de Brakke Grond als multidisciplinaire presentatieplek, experimenteren Cohen en Van Balen met theatertechnieken en -formats om proces en onderzoek te tonen. Als gevolg hiervan presenteert het duo voor White Horse/ Twin Horse (rehearsing an exhibition) hun werk in een reeks aktes of repetities. Niet alleen verhuizen ze al hun werken uit opslag en archief naar de ruimtes van de Brakke Grond, ook nodigen ze experts (waaronder curator Samuel Saelemakers, theatermaker Anne Breure en kunstenaar Tyler Coburn) uit om de werken op vijf verschillende momenten te activeren. Zo stapt het duo af van de gebruikelijke, statische tentoonstellingsmodus voor een meer collaboratief en open model dat het experiment omhelst.

NIEUWE VERBANDEN

Gewoonlijk wordt wat achter de schermen gebeurt aan het oog van het publiek onttrokken. Niet bij deze tentoonstelling, die voortdurend in de ombouwfase lijkt te verkeren. Van materiaal uit blogs, e-mails en andere teksten die Cohen en Van Balen schreven wordt ter plaatse nieuw, performatief werk gemaakt dat als ‘live rehearsal’ meerdere keren terugkeert in de tentoonstelling. White Horse/ Twin Horse (rehearsing an exhibition) is – om in theatertermen te blijven – eerder een repetitie dan een definitieve opvoering. Deze ongebruikelijke werkwijze is ook een manier om een nieuwe samenhang aan te tonen tussen de verschillende projecten waar de kunstenaars de afgelopen jaren aan hebben gewerkt.

RESIDU

Binnen het evoluerende karakter van de tentoonstelling is ook plaats voor verstilling, vastgelegd in tekst door writer-in-residence Judith Vrancken als getuige bij iedere aktewissel. Deze documentatie is beschikbaar voor bezoekers als reflectie op de laatste status waarin de tentoonstelling verkeerde. Het project wordt afgerond met een studiedag op vrijdag 26 januari 2018 waarvoor kunstenaars en denkers op uitnodiging samen het snijvlak verkennen tussen proces, onderzoek en presentatie. De uitkomsten hiervan worden in het laatste weekend van de tentoonstelling gedeeld met het publiek.

01.09.18

White horse/ Twin Horse (rehearsing an exhibition) is een coproductie tussen De Brakke Grond en Z33. In 2019 zal de eerste overzichtstentoonstelling van hun werk in Z33 in Hasselt plaatsvinden.