Felix Kindermann - That Wants It Down, 2023 - Photograph (detail) - Courtesy the artist

Felix Kindermann - That Wants It Down, 2023 - Photograph (detail) - Courtesy the artist

This Is Us

Het eerste hoofdstuk – The Art Institution – werpt een blik op de geschiedenis van institutionele inclusie. Meer dan 130 jaar geleden vond er een vroege poging plaats om kunstinstellingen inclusiever te maken. Tijdens de lezing “The Museums of the Future” in 1889 aan het Brooklyn Institute of Arts and Science stelde George Brown Goode voor om vrouwen als een specifieke groep bezoekers aan te spreken, ook al zou het nog lang duren voordat de werken van vrouwelijke kunstenaars in musea vertegenwoordigd waren. Sindsdien bevindt de kunstinstelling als geheel zich in een constant en recentelijk geïntensiveerd veranderingsproces, dat nauw verbonden is met de sociale strijd voor gelijke rechten. 

Het tweede hoofdstuk – Living Spaces – richt zich op de uitdagingen van een diverse samenleving waarin mensen, organismen en natuur samenkomen met hun specifieke ruimtelijke noden. Deze spanning vormt de kern van dit hoofdstuk dat getoond wordt in de buitengewone ruimtes van architect Francesca Torzo. 

Het derde hoofdstuk – Telling Stories – gaat over het vertellen van verhalen zelf. Welke invloed hebben de media op onze manier van betekenis geven? Hoe geven nieuws, film, literatuur, sociale media en kunstmatige intelligentie vorm aan onze perceptie en begrip van de wereld? Hiernaast richt dit hoofdstuk zich ook op de manier waarop kunstenaars in hun werk reflecteren op historische gebeurtenissen uit de 19de en 20ste eeuw.

01.10 tot 18.02.23