Touching the Earth and the Sky

Ronny Delrue presenteert een tentoonstelling met voornamelijk sculpturen en maquettes over zijn 3 werkperiodes in het European Keramic WorkCentre (EKWC) van Den Bosch. De laatste werkperiode was een samenwerking met de architecten Stephan Beel en Wim Goes. Het project wordt afgerond met een werkperiode in het FLACC in Genk. Het tentoonstellingsproject laat de evolutie zien van lijntekeningen tot mind-sculptures en uiteindelijk maquettes van gebouwen.

Touching the Earth and the Sky‘ presenteert niet enkel tekeningen en schilderijen, zoals we van Ronny Delrue gewend zijn, maar ook sculpturen landschappen en maquettes.
Delrue toont en waarschuwt ons voor de vervuiling van het landschap en de geest, dit koppelt hij aan een droom naar zuiverheid. Deze thema’s vormen de rode draad doorheen zijn oeuvre en ook doorheen de tentoonstelling.

Aanvankelijk waren het schilderijen en tekeningen die deze inhoud uitdroegen. Zijn tekeningen waren en zijn uiterst belangrijk, zij zijn een registratie van Delrue’s denken, vormen zijn laboratorium en voorstudies.

De laatste jaren is Delrue op zoek gegaan naar andere media om het inhoudelijke aan te vullen en te versterken.
Via dit onderzoek en zijn werkverblijven in het Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC) en het FLACC kwamen de sculpturen en landschappen van gebakken en ongebakken aarde tot stand, die nu de kern vormen van de tentoonstelling ‘Touching the earth and the sky’. Gedurende de werkperiodes kwamen verschillende maquettes tot stand, die tijdens de combined recidency met de architecten Stéphane Beel en Wim Goes werden aangescherpt.

Deze tentoonstelling bevat schetsen en tekeningen, die het denkproces weergeven en kunnen worden gezien als een tijdsband doorheen de constellatie van deze expo. De video, sculpturen en landschappen worden daarentegen omgekeerd voorgesteld: de video is het recentste werk en de recentste sculpturen worden het eerst getoond. Deze opstelling en definitieve presentatie is het resultaat van een laatste werkperiode hier, in Z33, waar zijn atelier getuige van is.

26.10 tot 02.08.09
Beeldengalerij5 afbeeldingen