Z33 Bouwt / Builds

 

Sinds 2017 werkt Z33 aan een nieuwbouw. Het nieuwe gebouw en de gerenoveerde tentoonstellingsvleugel zullen in 2019 samen een nieuw huis voor actuele kunst vormen in het hart van de stad Hasselt.

Het ontwerp van het nieuwe Z33 is van de hand van de Italiaanse architecte Francesca Torzo. De sobere maar bijzondere buitenkant van ruitvormige bakstenen sluit aan bij de baksteenarchitectuur van zowel het bestaande tentoonstellingsgebouw Vleugel ’58 als het aangrenzende begijnhof. Als een puzzelstuk past het gebouw in zijn omgeving en vervolledigt zo de historische begijnhofsite. 

Achter deze bakstenen huid ontvouwt zich vervolgens een complex spel van verhoudingen, zichtlijnen en lichtinvallen. Openbare, ruimtelijke tentoonstellingszalen worden afgewisseld met afgesloten, intieme ruimtes. Materialiteit en tactiliteit zijn de sleutelwoorden. 

Het nieuwe gebouw zal plaats bieden aan tentoonstellingen, onderzoek, producties en samenwerkingsprojecten rond hedendaagse kunst, design en architectuur.

Z33 has been constructing a new building since 2017. The new extension, together with the renovated exhibition wing, will form a new House for Contemporary Art in the city centre of Hasselt in 2019.

The Italian architect Francesca Torzo is responsible for designing the new Z33 premises. The sober but distinctive exterior with its diamond shaped rumble brickwork harmonizes with the brick-built architecture of both the existing exhibition wing Vleugel ‘58 and the adjacent beguinage. The new building falls into place like a piece in a jigsaw puzzle, complementing its historic beguinage surroundings.

Under its brickwork skin, the building ramifies with a complex interplay of proportions, lines of sight and daylight apertures. Spacious public exhibition galleries alternate with intimate rooms. Materiality and tactility are key attributes of the interior.

The new building will accommodate exhibitions, research, productions and collaborative projects relating to contemporary art, design and architecture.

 
Vestibule, Francesca Torzo, copyright Z33, photo: Gion Balthasar von Albertini

Vestibule, Francesca Torzo, copyright Z33, photo: Gion Balthasar von Albertini

 

PRAKTISCH

In het najaar van 2019 zullen de werken afgerond zijn. Het nieuwe Z33 wordt dan feestelijk geopend.

Tot die tijd manifesteert Z33 zich buiten de deuren – in (internationale) samenwerkingsprojecten en coproducties – en in de begijnhofhuisjes met presentaties en tentoonstellingen op kleinere schaal.

In aanloop naar de opening ontwikkelt Z33 een programma rond de nieuwbouw met creatieopdrachten voor kunstenaars, workshops voor studenten, openbare lezingen, gesprekken, performances en publieksmomenten.

Volg het programma en de bouw online via onze website en sociale media:
@Z33be
#Z33bouwt
#Z33builds 

 

PRACTICAL DETAILS

Work on the new building will be complete by the end of 2019. The new Z33 will mark its festive opening with a grand exhibition that takes the building itself as its subject matter.

Z33 is meanwhile active extramurally – it engages in collaborative projects and co-productions in Belgium and abroad – and organizes presentations and exhibitions at a smaller scale in the beguinage cottages. 

In the run-up towards the opening, Z33 is developing a programme relating to the new building which includes artistic commissions for artists, workshops for students, public lectures, discussions, performances and public moments.

Follow the programme and the building progress online through our website and social media:
@Z33be
#Z33bouwt
#Z33builds