Z33 in transition

Photo: Kristof Vrancken

Photo: Kristof Vrancken

 

NL – Z33 in transitie

Z33 ontvouwt zich tot een nieuwe, gelaagde organisatie voor visuele kunst, design en architectuur. In het nieuwe gebouw dat in het najaar van 2019 opent, zal Z33 werken aan projecten, tentoonstellingen, producties, onderzoekstrajecten en talentontwikkeling.

 

EN – Z33 in transition

Z33 is metamorphosing into a new, multifaceted organization for visual art, design and architecture. The new building, which opens end of 2019, will be the home base for Z33’s future projects, exhibitions, productions, research and talent development. 

 
Photo: Kristof Vrancken

Photo: Kristof Vrancken

 

THEMATISCH ONDERZOEK
Het vernieuwde Z33 introduceert drie onderzoeksstudio’s waarrond de komende jaren zal worden gewerkt: Studio Tijd, Studio Ruimte, Studio Werk. Aan de hand van langere onderzoekslijnen worden thema’s geformuleerd die gerelateerd zijn aan actuele maatschappelijke ontwikkelingen. De uitkomsten variëren van een tentoonstelling, symposium of publicatie, een productie, workshop of artist-in-residency.

SAMENWERKING
Z33 doet dit niet alleen, maar zoekt voor ieder project intensieve samenwerking, niet alleen met partners uit de kunst-, architectuur- en designwereld, maar ook met partners uit de wetenschap, het bedrijfsleven of het onderwijs.

Binnenshuis werkt Z33 nauw samen met Architectuurwijzer en heeft zij de werking van Cultuurplatform Design en Zebracinema geïntegreerd, waardoor kennis en expertise zijn gebundeld en Z33 op verschillende manieren haar werking kan ontwikkelen en presenteren. 

Samen met al deze partners vormt Z33 een community die reflecteert op de wereld van nu.

(INTER)NATIONALE PROJECTEN
Niet alleen in het schitterende nieuwe gebouw, ook daarbuiten manifesteert Z33 zich. En dit in verschillende gedaantes. Z33 treedt op als curator of coproducent voor tentoonstellingen bij buitenlandse kunstinstituten, presenteert haar projecten op internationale platforms, geeft advies en deelt haar expertise in artistieke projecten en werkt samen met internationale partners om kennis te delen en uit te bouwen.

Z33 werkt nu al samen met onder meer Atelier LUMA, Vitra Design Museum, Marres en De Brakke Grond en de Istanbul Design Biënnale. Het is de ambitie van Z33 om een internationaal ijkpunt voor interdisciplinair onderzoek voor kunst, design en architectuur te worden. Deze wereldwijde verwevenheid is voor Z33 essentieel om een plek in de voorhoede in te nemen.

NATIONALE EN REGIONALE BETEKENIS
Z33 is niet langer een provinciaal kunstencentrum, maar een zelfstandige vzw gesubsidieerd door Vlaanderen. Z33 streeft ernaar een erkende Vlaamse kunstinstelling te worden die verbindingen legt tussen de multidisciplinaire, internationale kunstenwereld en de Vlaamse regio.

Z33 wil daarnaast als grootste kunstinstelling in de provincie als motor dienen om het Limburgse kunstenveld verder te ontwikkelen.

 

THEMATIC RESEARCH
The renewed Z33 plans to introduce three studios devoted to its research activities for the years ahead: Studio Time, Studio Space and Studio Work. Longer-term lines of research will facilitate the formulation of themes relevant to current societal developments. The research outcomes will take the form of exhibitions, symposia, publications, productions, and workshops.

COLLABORATION
While working on these different lines of research, Z33 will seek to establish intensive collaborations. Potential partners will include not only those from the fields of art, architecture and design, but also from science, business and education. 

Internally, Z33 already works closely with Architectuurwijzer (a cultural organization for architecture and urban development), and has integrated the functions of Cultuurplatform Design and ZebraCinema. The resulting combined knowledge and expertise will help Z33 develop and present its activities in a variety of ways.

Together with all these partners, Z33 will form a community that reflects the world of the present.

NATIONAL/INTERNATIONAL PROJECTS
Z33 will manifest itself not only in its splendid new building but also extramurally; and it will do so in various guises. Z33 will act as a curator or co-producer for exhibitions in foreign art institutions, will present its projects on international platforms, will advise and share its expertise on producing artistic projects, and will collaborate with international partners in the sharing and development of knowledge.

Z33’s collaborative partners already include Atelier LUMA, the Vitra Design Museum, Marres & De Brakke Grond and the Istanbul Design Biennial. The long-term goal of Z33 is to become an international focus for interdisciplinary research relating to art, design and architecture. Its worldwide links will be essential to Z33’s aspiration to be in the vanguard of these fields.

NATIONAL AND REGIONAL SIGNIFICANCE
Z33 is no longer an art centre of the Province of Limburg, but an autonomous non-profit organization subsidized by the Flemish Government. Z33 strives to be a recognized Flemish institute for art, engaged in establishing connections between the multidisciplinary international art world and the Flemish Region.

As the largest art institution provincially, Z33 aims to become the driving force behind future development in the artistic field in the Province of Limburg.