Studies designsector gepubliceerd

Gepubliceerd op: 20.04.2022 leestijd: < 1 minuut

In 2019 kregen we van de Vlaamse Overheid de opdracht om te onderzoeken hoe we een expertisecentrum design in de Vlaamse culturele ruimte kunnen inpassen. Het resulteerde in drie studies die elk een deelvraag beantwoorden: de noden van de sector, de noden van de stakeholders en een internationale benchmark.

Aanspreekpunt

Vormgeving is een van de disciplines binnen het Kunstendecreet waarvoor kunstenaars en organisaties beurzen, project- en werkingssubsidies kunnen aanvragen. Maar momenteel is er geen aanspreekpunt voor de designsector en ook geen beleidssteunpunt van de overheid op vlak van vormgeving. Dit betekent dat de Vlaamse overheid subsidies uitkeert aan designers zonder evaluatie van de doeltreffendheid van hun middelen. Om deze lacune op te vangen, onderzoekt de Vlaamse overheid hoe ze een expertisecentrum design in de Vlaamse culturele ruimte kan inpassen.

Drie studies

Dit expertisecentrum design zou de culturele en maatschappelijke waarde van designmethodieken onder de aandacht kunnen brengen in Vlaanderen, en een aanspreekpunt voor de sector kunnen zijn wat betreft beleid. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media gaf in 2019 de opdracht aan Z33 Huis voor Actuele Kunst, Design en Architectuur om hierover studiewerk te verrichten. Het resultaat bestaat uit drie studies die elk een deelvraag beantwoorden. Het gaat over een studie naar de noden van de sector, een internationale benchmark en een studie naar de noden van de stakeholders. In de loop van 2022 volgen nog een overkoepelende visie en aanbevelingen voor missie en doelstellingen, om zo de rol van een expertisecentrum vorm te kunnen geven.

Resultaten

Benieuwd naar de resultaten? Je kan de volledige rapporten lezen via deze link.

Geprikkeld door wat je hier leest?

Blijf op de hoogte of laat je verwonderen.
Schrijf je in op onze nieuwsbrief.