The Artist’s Studio?

the artist's studio_-horizontaal.jpg

The Artist’s Studio? navigeert door verschillende typologieën van het kunstenaarsatelier. Vanuit de diverse kunstenaarspraktijken van de kunstenaars van vzw Vonk gaat de tentoonstelling in op de verhouding tussen de kunstwerken en hun ontstaansplek. Heeft de kunstenaar een vast atelier nodig om te werken? Is het atelier een reflectieruimte of eerder een sacrale plaats? Functioneert het atelier als een museum? Of is het vooral een laboratorium voor kennisproductie?

Sofie Dederen en Dirk Engelen/B-bis architecten gaan met kunstenaars van Vonk in gesprek over de noodzaak van een atelier en over de ideale vorm van een werkplek voor een maker. De neerslag van het onderzoek wordt gepresenteerd in de begijnhofhuisjes van Z33.

Met haar onderzoek naar de veranderende kunstenaarspraktijk past The Artist’s Studio? in de Z33-onderzoeksstudio Studio Werk. Z33 Research staat voor de grotere onderwerpen en denkrichtingen waar Z33 over een langere periode aan werkt. Meer info: www.z33research.be.

Curatoren

Sofie Dederen en Dirk Engelen

Scenografie

B-bis architecten
Kunstenaars
Rogier Rensen
Anton Kusters
Slammer!
Joke Hansen
Carla Swerts
Brecht Koelman
Elias Ghekiere
Lien Paulissen
Marnik Neven
Kristof Vrancken
Öznur Özturk
Sarah Reynders
Gökhan Girginol
Johan Bruninx

04.05–29.07.2018
Z33, Hasselt

In samenwerking met vzw Vonk.

 

The Artist’s Studio? navigates through various typologies of the artist's studio. Starting from the different artistic practices of the artists of non-profit organisation Vonk, the exhibition focuses on the relationship between the artworks and their place of origin. Does the artist need a permanent studio to work in? Is the studio a place of reflection or rather a sanctuary? Does the studio function as a museum? Or is it primarily a laboratory for the production of knowledge?

Sofie Dederen and Dirk Engelen from B-bis architects engage in conversation with Vonk artists regarding the necessity of a studio and what is the ideal form of a workplace for a creator. The reflection of the research is presented in Z33’s beguinage houses.

With its research into the evolving art practice, The Artist's Studio? is perfectly aligned with the Z33 research facility Studio Werk. Z33 Research stands for the greater subjects and lines of thought that Z33 works on for longer periods of time. More information: www.z33research.be.

Curators

Sofie Dederen en Dirk Engelen

Scenography

B-bis architecten
Kunstenaars
Rogier Rensen
Anton Kusters
Slammer!
Joke Hansen
Carla Swerts
Brecht Koelman
Elias Ghekiere
Lien Paulissen
Marnik Neven
Kristof Vrancken
Öznur Özturk
Sarah Reynders
Gökhan Girginol
Johan Bruninx

04.05–29.07.2018
Z33, Hasselt

In cooperation with non-profit organisation Vonk

EventSarah De Ceuster