The Artist’s Studio?

the artist's studio_-horizontaal.jpg

The Artist’s Studio? navigeert door verschillende typologieën van het kunstenaarsatelier. Vanuit de diverse kunstenaarspraktijken van de kunstenaars van Vonk (een organisatie die atelierruimte aanbiedt aan professionele kunstenaars in Hasselt en Genk) gaat de tentoonstelling in op de verhouding tussen de kunstwerken en hun ontstaansplek. Heeft de kunstenaar een vast atelier nodig om te werken? Is het atelier een reflectieruimte of eerder een sacrale plaats? Functioneert het atelier als een museum? Of is het vooral een laboratorium voor kennisproductie?

Curatoren Sofie Dederen en Dirk Engelen (B-bis architecten) gingen met kunstenaars van Vonk in gesprek over de noodzaak van een atelier en over de ideale vorm van een werkplek voor een maker. De neerslag van het onderzoek wordt gepresenteerd in de begijnhofhuisjes van Z33.

Met haar onderzoek naar de veranderende kunstenaarspraktijk past The Artist’s Studio? in de Z33-onderzoeksstudio Studio Werk. Z33 Research staat voor de grotere onderwerpen en denkrichtingen waar Z33 over een langere periode aan werkt. Meer info: www.z33research.be.

Curatoren

Sofie Dederen en Dirk Engelen

Scenografie

B-bis architecten

Kunstenaars

Rogier Rensen
Anton Kusters
Slammer!
Joke Hansen
Carla Swerts
Brecht Koelman
Elias Ghekiere
Lien Paulissen
Marnik Neven
Kristof Vrancken
Öznur Özturk
Sarah Reynders
Gökhan Girginol
Johan Bruninx

04.05–29.07.2018
Z33, Hasselt

In samenwerking met vzw Vonk


Inkom: 3 euro (incl. bezoek aan Aproximity)
Gratis: < 12 jaar, ICOM

Rondleiding met gids:
Rondleiding met gids, duur 1 uur: 60 euro + 2 euro p.p. (max. 20 personen)
Rondleiding voor scholen met gids, duur 1 uur = 30 euro + 2 euro p.p. (max. 15 personen)

Een rondleiding reserveren kan via bezoeken@z33.be.

Gratis minirondleiding:
Elke zaterdag en zondag, om 14u en om 15u
Duur: 30 minuten

Z33 is OPEN op pinkstermaandag 21 mei, van 10u tot 17u.

The Artist’s Studio? navigates through various typologies of the artist's studio. Starting from the different artistic practices of the artists of Vonk (an organisation that provides studio spaces to professional artists in the cities of Hasselt and Genk), the exhibition focuses on the relationship between the artworks and their place of origin. Does the artist need a permanent studio to work in? Is the studio a place of reflection or rather a sanctuary? Does the studio function as a museum? Or is it primarily a laboratory for the production of knowledge?

Curators Sofie Dederen and Dirk Engelen (B-bis architecten) engage in conversation with Vonk artists regarding the necessity of a studio and what is the ideal form of a workplace for a creator. The outcome is presented in Z33’s beguinage houses.

With its research into the evolving art practice, The Artist's Studio? is part of the Z33 Research Studio Work. Z33 Research stands for the greater subjects and lines of thought that Z33 works on for longer periods of time. More information: www.z33research.be.

Curators

Sofie Dederen en Dirk Engelen

Scenography

B-bis architecten

Artists

Rogier Rensen
Anton Kusters
Slammer!
Joke Hansen
Carla Swerts
Brecht Koelman
Elias Ghekiere
Lien Paulissen
Marnik Neven
Kristof Vrancken
Öznur Özturk
Sarah Reynders
Gökhan Girginol
Johan Bruninx

04.05–29.07.2018
Z33, Hasselt

In cooperation with non-profit organisation Vonk


Entrance: 3 euro (including a visit to Aproximity)
Free: < 12 years, ICOM

Guided tour:
Guided tour, 1 hour: 60 euro + 2 euro p.p. (max. 20 persons)
Guided tour for schools, 1 hour = 30 euro + 2 euro p.p. (max. 15 persons)

Reserve your guided tour at bezoeken@z33.be.

Free minitour:
Every Saturday and Sunday, at 2 pm and 3 pm
Duration: 30 minutes

You can visit Z33 on Whit Monday, May 21st, from 10 am to 5 pm.

EventSarah De Ceuster