Saskia
Vandeputte
Saskia Vandeputte
Over

Saskia Vandeputte, een doorbraakarchitect en recensent, is actief bij zowel Tweeperenboom als Schoolmakers. Tweeperenboom is een coƶperatie van doorbraakarchitecten die zich inzetten voor maatschappelijke verandering, terwijl Schoolmakers gespecialiseerd is in het begeleiden van leer- en veranderprocessen in scholen van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Saskia’s bijdrage richt zich op het ondersteunen van scholen en organisaties die zichzelf willen vernieuwen en verbeteren, met als doel het bevorderen van innovatieve en effectieve onderwijspraktijken.

Gepubliceerd op

11 januari 2024