Composite Presence

Bovenbouw Architectuur

In 2021 prijkte Composite Presence op de architectuurbiënnale van Venetië. De presentatie van Bovenbouw Architectuur gooide er hoge ogen en komt nu voor het eerst naar ons land. In Z33 legt een levensgrote maquette van vijftig gebouwen de wrijving tussen stad en architectuur bloot.

De Vlaamse stad

Hoe ontwerpen we samen de stad? Die vraag was het startpunt voor Bovenbouw Architectuur voor deze tentoonstelling. Bezoekers wandelen doorheen een fictieve, maar tegelijk herkenbare Vlaamse stedelijke omgeving. Het maquettelandschap toont de unieke verhouding stad-architectuur in Vlaanderen en Brussel. Ze benadrukt vooral de complexiteit van die relatie. De vijftig projecten worden samengebracht tot een wirwar van historische, klassieke en moderne gebouwen. Elk hebben ze hun eigen invulling, functie en idee van architectuur. Van kerken en sociale woningen tot basisscholen: ze lijken zo weggeplukt uit een willekeurige Vlaamse stad.

Inspiratiebron

Ondanks hun verschillen staan ze vreedzaam langs elkaar. Samen zorgen de gebouwen voor een gevarieerd landschap, waar veel kan en mag. Toch zijn ze in al hun verscheidenheid consistent: het geheel oogt niet rommelig of chaotisch, maar net rijk, hybride en divers. Het geënsceneerde landschap toont vooral hoe historische lagen, vormelijke bijzonderheden en onvoorziene botsingen een eindeloze inspiratiebron zijn voor hedendaagse architectuur.

Vruchtbare bodem

Internationaal wordt de hoge kwaliteit van  architectuur in Vlaanderen en Brussel gewaardeerd. Daar waar we ooit de naam lelijkste land droegen, is er nu een vruchtbare bodem voor diverse architectuurprojecten. Dit is het resultaat van een jarenlang doorgedreven beleid met aandacht voor kwaliteitskamers en publieke aanbestedingen.

Curator: Bovenbouw Architectuur

Composite Presence, op initiatief van de Vlaamse Gemeenschap en in opdracht van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi), met de bijkomende steun van Vlaams Bouwmeester, Stadsbouwmeester Antwerpen en Stadsbouwmeester Gent. Met dank aan Delen Private Bank en Reynaers Aluminium.

02.10 tot 12.02.23
Beeldengalerij8 afbeeldingen
Lees hier een interview met curator Dirk Somers