Photo by Noé Soulier

Fantômes

Noé Soulier

Het Franse woord ‘fantômes’ verwijst naar dummies die musea gebruiken bij de installatie van kunstwerken om hun positie te bepalen zodat de echte objecten niet gemanipuleerd moeten worden. De dummies reproduceren het volume van de echte werken zo nauwkeurig mogelijk en simuleren hun ruimtelijke impact.

Voor deze installatie creëerde Noé Soulier tien ‘fantômes’ van kunstwerken uit de collectie van het S.M.A.K., Gent. Het zijn geen echte kunstwerken, maar ook zeker geen alledaagse objecten. Doordat ze in hun rol van dummies worden behandeld als echte kunstwerken, bevinden ze zich in een tussenstadium en dat verleent hen een zeker aura.

Die hybride status van de ‘fantômes’ laat toe de grenzen tussen het alledaagse object, het theaterattribuut en het kunstwerk in vraag te stellen. Dat doet Soulier door middel van performances in de tentoonstellingsruimte die het installatieproces van de dummies tonen. De performers die de ‘fantômes’ installeren, verkennen de grenzen van het object met hun handelingen zoals schroeven, verplaatsen, positioneren, afstellen, …

Die handelingen zijn niet alleen praktisch, het zijn ook theatrale gebaren, die je als toeschouwer kan observeren en beleven. Door deze twee motieven te laten overlappen, het praktische en het theatrale, stellen de ‘fantômes’ de grenzen van de kunst in vraag. Soulier legt zo de vinger op de conventies die bepalen wat al dan niet tot het domein van de kunst behoort. Zijn ‘fantômes’ en de bijbehorende performance onthullen dat onze definitie van kunst afhankelijk is van de waarde die we aan dingen en handelingen toekennen. Het volstaat om een object te beschermen en te behandelen als iets kostbaars, om er tijdelijk een ‘kunst’ waarde aan toe te kennen.

Daarnaast tonen de verschillende manieren waarop de ‘fantômes’ worden geïnstalleerd en weggehaald ook welke impact een kunstwerk heeft op de galerieruimte en vice versa.

14.03 tot 15.03.20

zaterdag
14:00 - 18:00
21:00 - 23:00

zondag
14:00 - 18:00

Gratis inkom