Fantômes

Noé Soulier

In het Frans verwijst de term ‘fantômes’ naar dummies die bij de installatie van kunstwerken ingezet worden om hun positie te bepalen zonder de werken zelf te hoeven manipuleren. Ze reproduceren het volume van de werken zo nauwkeurig mogelijk om zo hun ruimtelijke impact te simuleren.

Voor deze installatie creëerde kunstenaar Noé Soulier tien ‘fantômes’ van de collectie van SMAK, Gent. Hoewel geen echte werken, zijn deze ‘fantômes’ evenmin banale objecten. Ze vertoeven in een tussenstadium waarin het simpele feit dat ze als echte werken behandeld worden volstaat om ze een zeker aura te verlenen. Hun hybride status laat toe de grens tussen het alledaagse object, theaterattribuut en kunstwerk in vraag te stellen. Die vraagstelling wordt herhaald in de handelingen van de performers. Tijdens de installatie van de ‘fantômes’ stellen ze talrijke praktische handelingen -schroeven, verplaatsen, positioneren, afstellen, etc. – maar die zijn niet alleen praktisch. Het zijn ook theatrale handelingen, die een publiek kan observeren. Ze richten zich tegelijk op het evenement dat de toeschouwers te zien krijgen én op de gevolgen ervan voor de fysieke objecten.

De waarde van werken ligt in de wijze waarop men ze behandelt; het volstaat om een object te beschermen en te behandelen als iets kostbaars om er tijdelijk deze waarde aan toe te kennen. Daarnaast tonen de verschillende manieren waarop de ‘fantômes’ worden geïnstalleerd en weggehaald welke impact een kunstwerk heeft op de galerieruimte en vice versa.

14.03 tot 15.03.20

zaterdag
14:00 - 18:00
21:00 - 23:00

zondag
14:00 - 18:00

Gratis inkom
  • Deel dit programma
  • F
  • T

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Graag!

Choose your language

nlen