Alter Nature: The Unnatural Animal

Van elektrische organen tot zeepschijtende duiven.
Z33 stelt voor: de wondere ontwerpwereld van Tuur Van Balen en Revital Cohen

Vanaf 28 januari 2011 tot 1 mei 2011 tonen kritisch ontwerpers Tuur Van Balen en Revital Cohen een selectie van hun werken in het tentoonstellingsproject Alter Nature: The Unnatural Animal, in Z33.

Met kennis, inzicht en interpretatie van de mogelijkheden, geboden door vooruitgang in biowetenschap en -technologie, maken Tuur Van Balen en Revital Cohen kritische design objecten, organismen en installaties die inspelen op onze veranderende gewoontes, normen en waarden. Zo toont Revital Cohen een alternatief voor nierdialyses, gebruik makende van levende schapen, ontwerpt ze een nieuw menselijk orgaan dat elektriciteit produceert, en doet ze een poging om een genetisch gemanipuleerd depressieve rat terug ‘gelukkig’ te maken.

Vraagstukken over de vervagende grens tussen product en dier, en wie we als mens zijn in dit verhaal, staan centraal. Tuur Van Balen presenteert onder meer duiven die zeep afscheiden in plaats van stront. Wat we nu zien als ongedierte kan zo een heel andere rol gaan spelen. In een nieuw werk neemt Van Balen zijn eigen metabolisme onder handen, en gaat hij met behulp van bloedzuigers, koken met zijn eigen bloed.

Naast een combinatie van eerdere projecten van de twee ontwerpers geeft Z33 hen ook de kans om een nieuw project op te starten. In deze work-in-progress projecten, gepresenteerd in zwevende huisjes, worden de bezoekers uitgenodigd om letterlijk in de buiten-gewone ontwerpwereld van Tuur Van Balen en Revital Cohen binnen te stappen, een wereld met een eigen logica, aanvankelijk vreemd, maar ergens toch alledaags en herkenbaar.

Karen Verschooren (Z33), curator van Alter Nature: The Unnatural Animal ziet het werk van Tuur Van Balen en Revital Cohen als een ideale aanvulling op de andere Alter Nature tentoonstellingen.

“Binnen Alter Nature kan dit onderzoeksproject begrepen worden als een uitgebreide casestudy. Tuur en Revital presenteren een andere wereld, een Alter World. Ze vergroten specifieke sociale situaties, gewoontes en gebruiken uit en interpreteren ze. Bovendien tonen ze de wijze waarop wetenschap en technologie erop (kunnen) inspelen. Hun werk getuigt van een grondige en onderzochte reflectie op de huidige samenleving.”

“Dit onderzoeksproject toont eveneens waar Z33 voor staat”, zegt Jan Boelen, artistiek directeur van Z33. “Naast onze grote ‘museale’ tentoonstellingen, willen we ook aandacht hebben voor kleinere, zoekende projecten. We willen experiment en innovatie ondersteunen. Steeds blijft er de link met het dagelijks leven. Tuur Van Balen en Revital Cohen stellen zich vragen die wij ons misschien nu nog niet stellen, maar in de toekomst zeker zullen…”

VERNISSAGE 28.01.2011 om 18u in Z33
Gratis toegang

18u — Z33 Opening
. Alter Nature: The Unnatural Animal: intro en welkom door Gilbert Van Baelen (gedeputeerde van cultuur van de Provincie Limburg) + toelichting Jan Boelen / Karen Verschooren . opening Alter Nature: My biological (r)evolution (toonmoment studentenproject MAD-faculty) 
ratis toegang
18u30 tot 22u — Z33 Bezoek tentoonstellingen 
. Alter Nature: The Unnatural Animal 
. lter Nature: We Can
. Alter Nature: My biological (r)evolution
Gratis toegang
20u — Modemuseum Hasselt opening Alter Nature: The Future That Never Was 
toeang enkel op vertoon van uitnodiging Modemuseum Hasselt

29.01 tot 05.01.11
Beeldengalerij6 afbeeldingen