Frank Theys

Chronicle of an Extinction Foretold

Chronicle of an Extinction Foretold is een computersimulatie die op een panoramisch beeld de evolutie toont van wat klimaatverandering met de planeet zal doen in de loop van deze eeuw.

De simulatie gebruikt de data van het laatste klimaatrapport van het IPCC en koppelt die aan voorspellingen over maatschappelijke veranderingen. Zo laat Frank Theys zien hoe bepaalde ontwikkelingen elkaar versterken en hoe er een wisselwerking bestaat tussen ecologische en sociale factoren. Net als in een strategisch computerspel zien we de aarde in een vereenvoudigde versie. Mensen, bomen, steden, rivieren en bergen zijn er groter dan in werkelijkheid, zodat we het leven op de planeet kunnen aanschouwen als een groot historisch tableau.

Curator: Ils Huygens

Een coproductie van Escautville, European Cultural Foundation, Huis v/d Mens en Z33. Met steun van de Vlaamse overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

26.11 tot 09.01.22
Foto's7 afbeeldingen