Nocturne: een blik op Jef Geys

Tijdens deze nocturne kan je een panelgesprek bijwonen over leraar-kunstenaar Jef Geys en de sporen die hij naliet op het hedendaags onderwijs. Jef Geys maakte, als leraar aan de Rijksmiddelbare school in Balen, furore met een eigenzinnige maar efficiënte aanpak door kunst in de schoolomgeving binnen te brengen. Vanuit een positief wereldbeeld ging hij in dialoog met zijn leerlingen over gangbare opinies en wisselende wereldbeelden. Verschillende van zijn werken bieden nieuwe formats die als inspiratie dienen in het actuele onderwijsdebat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Vrouwenvragen?, ‘ABC École de Paris’ en ‘Gevoelsspeeldoos.

De centrale vraag van dit panelgesprek is: kunst op school: hoe deed Jef Geys dat? Wat kunnen wij er vandaag uit leren? In het eerste deel van het panelgesprek belichten de sprekers de figuur Jef Geys. In het tweede deel gaan de panelleden in op het sporenonderzoek en wat dat oplevert vanuit kunsthistorisch en participatief oogpunt. Daarna staan vragen vrij en heffen we graag het glas op het nieuwe jaar.

De panelleden, Koen Peeters, Bart Janssen, Luk Lambrecht en Louise Osieka, zijn elk op hun eigen manier deskundigen op het gebied van het werk en leven van Jef Geys.

Het panelgesprek is gratis, maar inschrijven is verplicht. Alle expo’s zijn tijdens de nocturne gratis te bezoeken.

Over de panelleden

 

Koen Peeters is een Vlaamse schrijver afkomstig uit Turnhout. Hij publiceerde al ettelijke romans, waarvoor hij ook enkele literaire prijzen in ontvangst mocht nemen zoals de F. Bordewijk-prijs en de E. du Perronprijs.

Bart Janssen is een Belgisch dichter en kunsthistoricus. Tijdens zijn carrière werkte hij in een plastisch-literair verband al samen met verschillende beeldende kunstenaars waaronder Ann Veronica Janssens, Caroline van Damme en Jef Geys. In 2023 bracht hij samen met Koen Peeters en Jef Van Eynde het boek De school van Jef Geys uit, waarin ze op zoek gaan sporen en getuigen van het werk van Jef Geys.

Luk Lambrecht is coördinator vrije kunsten aan PXL-MAD Hogeschool in Hasselt, adviseur kunst en integratie van kunst aan UZ Brussel en was 20 jaar lang curator van beeldende kunst Strombeek/Mechelen. Hij cureerde ook de expo ‘Jef Geys maakt school’ die nog tot 18 februari 2024 te bekijken is in Z33.

Louise Osieka is directeur van C-mine en leidde daarvoor CIAP, platform voor hedendaagse kunst, waarbij ze nationale en internationale kunstenaars naar Limburg bracht. Daarnaast voert Louise ook onderzoek uit naar de pedagogische aspecten van het oeuvre van Jef Geys.

De moderator voor dit panelgesprek is Karl van den Broeck, hoofdredacteur van het nieuwsmagazine Apache en coördinator van het debatplatform Agora van BOZAR. Hij voorziet een vuurwerk aan vragen voor de panelleden.

11.01.24, 18:00 tot 22:30

Tijdens de nocturne zijn de expo's gratis te bezoeken.
Het panelgesprek is gratis, maar inschrijven is verplicht.

18:00 gratis toegang tot de expo's & bar open
19:00 - 20:00 panelgesprek met Koen Peeters, Bart Janssen, Luk Lambrecht en Louise Osieka. Karl van den Broeck treedt op als moderator.
20:00 - 20:15 Q&A
21:00 laatste toegang tot de expo's
22:30 einde

Expo's tijdens nocturne € 0,00
Panelgesprek Koen Peeters, Bart Janssen, Luk Lambrecht en Louise Osieka € Gratis, mits inschrijving
Beeldengalerij6 afbeeldingen