Nr. 11 Over de mensen en de dingen

Nr. 11 Over de mensen en de dingen‘ toont de nauwe relatie tussen mens en ding, in alle mogelijke expressievormen.In dit tentoonstellingsparcours in de begijnhofhuisjes benaderen Z33 en 39 “culturele uitvinders” het centrale thema van SUPER!, “cross-overs“, op een eigen manier: jong ontmoet oud, heden verleden, design kunst.
Curator is Koos Flinterman (NL) i.s.m. Jan Boelen.

In het kader van SUPER!, de eerste triënnale voor beeldende kunst, mode en design in Hasselt, creëert Z33 in de begijnhofhuisjes (en dus niet in de museale ruimtes) een tentoonstellingsparcours rond de relatie tussen vrije en toegepaste kunsten.

Een gelukkige omstandigheid (omdat ze goed in het kraam van dit opzet van het Begijnhof past), is dat begijnen voor een niet onbelangrijk deel leefden van industriële activiteiten. Begijnen leverden ambachtelijk werk, waarvan de productie verkocht werd. Ze ontwikkelden een autonome economische bedrijvigheid waarmee ze in hun levensonderhoud voorzagen. Vaak betrof dit weven en allerlei vormen van confectie. Maar ook hun ‘besloten hofjes’ zijn een echte installatiekunst ‘avant la lettre’. In hun kielzog mag er dus plaats zijn voor installaties in het nieuwe Begijnhof, Z33.

Het is derhalve een goed uitgangspunt van het Begijnhof in Hasselt, de scheiding tussen kunst en toegepaste kunst op te heffen. Het wordt hoog tijd de scherpe grens tussen kunst en kunstambacht, en vooral de afkeer voor ambacht in het kunstmilieu, ongedaan te maken. Hoog tijd ook voor een nieuwe zoektocht naar de relatie tussen mensen en dingen, zoals die reeds bij de mystieke begijnenbeweging bestond.

Zij selecteerden Giovanni Amandini (I), Karin Arink (NL), Aldo Bakker (NL), Douwe Jan Bakker (NL), Jurgen Bey (NL), Merijn Bolink (NL), Andrea Branzi (I), William Cobbing (UK), Christophe Coppens (B), Catharina van Eetvelde (B), Tracey Emin (UK), Mark van der Gronden (NL), Voebe De Gruyter (B), Cecile van der Heiden (NL), Rini Hurkmans (NL), Richard Hutten (NL), Hella Jongerius (NL), Anne-Mie van Kerckhoven (B), Fransje Killaars (NL), Krijn de Koning (NL), Joris Laarman (NL), Suska Mackert (D), Cathelijne Montens (NL), Lucy Orta (UK), Ravage (F), Guy Rombouts (B), Maria Roosen (NL), Marc Ruygrok (NL), Han Schuil (NL), Raf Simons (B), Kate Street (UK), Studio Job (B), Jeroen Verhoeven (NL), André Verroken (B), Carel Visser (NL), Martin Visser en Joke van der Heijden (NL), Luc Vleugels (B), Marina Yee (B) om deel te nemen aan de tentoonstelling.

Lucy Orta en de begijnhofhuisjes, haar oproep tot sociaal verkeer, de kleding van Raf Simons, de 17de eeuwse architectuur van het begijnhof en de installaties van Krijn de Koning … Ze kruisbestuiven heden met verleden, ambachtelijk vervaardigde objecten met vluchtige mentale beelden. Op dezelfde manier zullen de kunstenaars in de oude infrastructuur van het begijnhof nieuwe settings creëren voor ‘Nr. 11 Over de mensen en de dingen’.

Surf ook naar www.superhasselt.be voor meer info over SUPER!, de eerste Hasseltse triënnale voor beeldende kunsten, mode en design.

Beeldengalerij6 afbeeldingen