Nr. 20 The Great Exhibition

The Great Exhibition’ is de eerste grote solotentoonstelling van Ives Maes. Aan de hand van een fotoreeks schetst de kunstenaar een controversieel tijdsbeeld door elementen uit science fictionfilms te linken aan de locaties en restanten van voorbije wereldtentoonstellingen. De tentoonstelling krijgt dan ook de toepasselijke ondertitel: Former world exhibition sites (and artefacts) visited by extra-terrestrials.

De wereldtentoonstelling is steeds een voorbeeld geweest van optimisme, van een geloof in progressie door techniek en wetenschap om van de wereld een betere plek te maken. Science fiction is steeds een kritische metafoor geweest voor het falen van een humanere wereld. Het voorspelde totalitaire regimes en nucleaire holocausts precies door toedoen van de vooruitgang van techniek en wetenschap. Door deze kritiek tegenover het optimisme van de wereldtentoonstelling te plaatsen, krijg je een ironische analyse van de recente geschiedenis.

Het beste voorbeeld is het Atomium dat gebouwd werd voor Expo ’58 in Brussel, de eerste expo na Wereldoorlog II. Het thema ‘evolutie van de wereld voor een humanere wereld’ stond echter in schril contrast met de immense hoeveelheid aan apocalyptische science fictions die in de jaren ’50 verschenen en die alle de nucleaire holocaust als thema hebben. De Expo ’58 had een optimisme wars van de Koude Oorlog en het verloren geloof in de goedheid van de mens na de Holocaust. Het Atomium was een hommage aan de atoomenergie. Na Hiroshima en Nagasaki heeft Kissinger dit monument opgedrongen aan de Expo omdat hij de nucleaire energie terug in een goed daglicht wou stellen.

Enkele jaren daarvoor verscheen de film ‘The Day the Earth stood still’ (1951, Robert Wise) met als thematiek de atoomenergie. Een superieure mens van een andere planeet landt met zijn ufo op aarde met de boodschap dat hij zijn immense robot Gord zal inzetten om de planeet Aarde te vernietigen als de mensheid op een gevaarlijke manier blijft experimenteren met atoomenergie. Het was een erg kritische film en hij stond haaks op het optimisme van het Atomium. 
In een foto van Ives Maes is er een UFO geland voor het Atomium. De ruimteafgevaardigde Klaatu uit de film bezoekt het gerestaureerde Atomium en heeft zo zijn eigen bedenkingen. De foto biedt een kritische analyse van het atoomtijdperk en de hedendaagse ontwikkelingen zoals de kernfusie, de wedloop op de energiebronnen van de maan, de sluiting van de kerncentrales, het programma van Iran voor het verrijken van plutonium en de restauratie van het Atomium.

Deze nieuwe reeks foto’s vormt de basis van de tentoonstelling in Z33. Ives Maes reist doorheen Europa om er de foto’s te nemen in de omgeving van bestaande wereldexpo sites, met behulp van modellen en rekwisieten. Van de eerste wereldtentoonstelling van 1851 in London, ‘The Great Exhibition of All Nations’ tot de expo van 2008 in Zaragosa.

Dit project maakt deel uit van “Carte(s) Blanche(s). All Eyes on the FRACs, and vice versa” gecoördineerd door “PLATFORM”.

26.10 tot 01.04.09
Beeldengalerij