Elias Ghekiere

Fluid Grammars

Elias Ghekiere ( ˚ 1991, Hasselt) beperkt zich als kunstenaar niet tot één stijl of medium. De titel Fluid Grammars verwijst in de eerste plaats naar de manier waarop hij steeds schakelt tussen de beeldtalen van verschillende genres, culturen en perioden. Daarbij zoekt hij naar onderliggende verbanden in de kunstgeschiedenis.
Sinds zijn opleiding als schilder verkent Ghekiere de raakvlakken van schilderkunst met andere media. Hij ontleent bijvoorbeeld het motief voor een schilderij van een Japanse houtsnede of benadrukt de schilderachtige kwaliteiten van een sculptuur. Door in zijn werk te verwijzen naar ondergewaardeerde kunsten, zoals ornament en ambachten, stelt hij artistieke hiërarchieën in vraag. In Z33 presenteert Ghekiere zijn eerste solotentoonstelling, in samenwerking met Kunstenwerkplaats VONK.

Curator: Tim Roerig

02.10 tot 08.01.23
Beeldengalerij7 afbeeldingen