Vacature: onafhankelijk bestuurder bestuurorgaan

Het bestuursorgaan van Z33 vzw, Huis voor Actuele kunst, Design & Architectuur stelt een vacature open voor een onafhankelijk bestuurder vanaf juni 2024.

Z33 is de grootste kunstspeler van Limburg, en bevindt zich in Hasselt. Vanuit het Hasseltse Begijnhof, hét groene en historische hart van de stad, brengen we kwalitatief hoogstaande beeldende kunst van vandaag bij een zo breed mogelijk publiek. Ook buiten Hasselt is Z33 actief, met Limburg als actieterrein. Van in Haspengouw tot in de Maasvallei plaatsen we kunstwerken die onze blik openen op het unieke Limburgse landschap.

Internationale toparchitectuur en landmark voor Hasselt

Z33 vormt een oase in de stad. Het gebouw van Z33 staat internationaal in de kijker als architecturale parel. Zo zetten we ook Hasselt mee op de internationale kaart. Ook binnen onze muren leggen we de lat hoog, en streven we kwaliteit na. Met buren zoals het Jenevermuseum, het Modemuseum en de Hasseltse Bibliotheek, vormen we het culturele hart van de stad. Vanaf 2025 wordt dit rijtje aangevuld met de faculteit Architectuur van de Universiteit Hasselt die haar intrek zal nemen in de gerenoveerde begijnhofhuisjes

Vonkende ontmoetingsruimte

Z33 is een ontmoetingsplek waar nieuwsgierigheid, verbeelding en ontdekkingsplezier centraal staan. Een huis waar elke bezoeker zich thuis voelt, van jonge gezinnen tot gepensioneerden, van toevallige passanten tot cultuurliefhebbers, van studenten tot meerwaardezoekers. Een huis waar ideeën en gesprekken aangewakkerd worden door onze expo’s. Tijdelijke tentoonstellingen versterken we met warme onthaalruimtes, een bar en een ‘personal touch’. Zo voeden we ook onverwachte ontmoetingen.

Een programma in de diepte en de breedte

Kwalitatieve (inter)nationale tentoonstellingen vormen een vaste waarde in het programma van Z33. Tweemaal per jaar, in het voor- en najaar, presenteren we een programma met een mix van expo’s rond individuele kunstenaars of bepaalde thema’s. Dit programma wordt aangevuld met een randprogramma voor een divers publiek. Ons huis is tevens een verlengstuk van het klaslokaal. Scholen, van kleuter- tot hoger onderwijs, zijn altijd welkom en zijn onze grote ambassadeurs. De leerlingen van vandaag zijn ons publiek van morgen. 

Z33 in cijfers

 • Aantal tentoonstellingen per jaar (indicatief): 6 tentoonstellingen, waarvan 4 voor een periode van meer dan 4 maanden
 • Aantal medewerkers: 19
 • Gemiddeld aantal bezoekers: 25 000 à 30 000/jaar

Z33 wordt gesubsidieerd vanuit het Vlaamse Kunstendecreet.

 

In ons bestuur hebben we plaats voor een nieuwe bestuurder die zich graag voor een aantal jaren engageert om mee te denken en te waken over het beleid en de toekomst van Z33.

De nieuwe bestuurder maakt deel uit van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

Samenstelling van het bestuursorgaan:

Leden die zowel lid zijn van het bestuursorgaan als van de algemene vergadering:

 • 4 onafhankelijke bestuurders
 • 1 vertegenwoordiger stad Hasselt
 • 1 vertegenwoordiger stad Genk
 • 6 vertegenwoordigers van diverse politieke partijen (volgens Cultuurpactwetgeving)

Extra leden die enkel lid zijn van de algemene vergadering:

 • 1 vertegenwoordiger stad Hasselt
 • 1 vertegenwoordiger stad Genk
 • 1 vertegenwoordiger Vlaamse Regering

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door An Moons.

 

Concrete verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan:

 • Waken over de goede uitvoering van het beleidsplan zoals dit werd goedgekeurd door Vlaanderen, in overeenstemming met het doelstellingen van de organisatie zoals deze zijn vermeld in de statuten van de vzw;
 • Monitoren van niet-financiële en financiële resultaten;
 • Via een eigen netwerk Z33 promoten en introduceren bij (financiële) partners;
 • Verzekeren van deugdelijk bestuur zoals verstaan wordt onder de Code Cultural Governance en zoals vastgelegd in het intern reglement;
 • Bewaken van een goede relatie met onze stakeholders;
 • Oog hebben voor evaluatie, reflectie en vernieuwing

 

Wat bieden wij jou?

 • Een sterke ploeg (15 bestuurders in totaal) met collega’s met een brede waaier aan expertises: van artistiek over financieel en juridisch tot algemeen management.
 • De ruimte om bestuurlijke ervaring op te doen, persoonlijk verder te groeien en jouw eigen expertise en inzichten in te brengen
 • De kans om een interessant netwerk uit te bouwen in Limburg en daarbuiten.

 

Wat verwachten wij van jou?

 • Je bent bereid om je te engageren voor Z33. We rekenen daarbij op je aanwezigheid op onze overlegmomenten (4 à 5 keer per jaar, meestal ’s avonds) en enkele keren per jaar ook op één van onze activiteiten.
 • Je beschikt over expertise die relevant is om nuttig bij te dragen aan de doelstellingen van de organisatie en de werkzaamheden van het bestuursorgaan.
 • Dat je als onafhankelijke bestuurder een toegevoegde waarde betekent in de constructieve dynamiek die de organisatie momenteel doormaakt.
 • Dat je de ingesteldheid onderschrijft die wij als bestuursorgaan collectief opnemen: een kritische, maar constructieve partner zijn voor de directie en het team van Z33.

 

Ben jij dé onafhankelijk bestuurder die we zoeken?

Dan nodigen we jou uit om ons jouw curriculum vitae te bezorgen, vergezeld van een korte motivatiebrief: wat spreekt jou aan in deze oproep en waarom denk je een meerwaarde te kunnen betekenen voor de organisatie en de werking het bestaande bestuursorgaan?

Het bestuursorgaan wil de samenleving waarin wij leven zo goed mogelijk weerspiegelen. We nodigen kandidaten van elke achtergrond en leeftijd van harte uit om te solliciteren. Bij de selectie van de nieuwe bestuurder zal de voorkeur uitgaan naar kandidaten met profielen die op dat moment ondervertegenwoordigd zijn.

CV en brief kan je vóór 24 mei 2024 mailen naar annick.billen@z33.be.

Op basis van de inzendingen selecteren we in mei een aantal kandidaten die we uitnodigen voor een gesprek met enkele bestuurders. Ook de directie van Z33 zal hierbij vertegenwoordigd zijn.

De aanwezige bestuurders vormen de beoordelingscommissie en zullen een advies tot benoeming voorleggen aan de algemene vergadering (begin juni 2024).

Download de vacaturetekst hier.

Gepubliceerd op

07.04.2024

Overzicht