Kunst aan de Maas schiet uit de startblokken

Olivier Goethals en Benjamin Verdonck starten als eerste kunstenaars

De komende jaren brengen Z33 en Regionaal Landschap Kempen en Maasland kunst naar de Limburgse Maasvallei. In de loop van 2022-2024 verschijnen vijf kunstwerken in vijf Maaslandse gemeenten (Dilsen-Stokkem, Kinrooi, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen). In afwachting van de eerste installatie in Lanaken, zorgen kunstenaars Olivier Goethals en Benjamin Verdonck voor een opwarmer. Hiermee schiet het kunstproject  officieel uit de startblokken.

Kunst aan de Maas, een samenwerking van RLKM en Z33

Na kunst in de open ruimte van Haspengouw, Hasselt en Genk, komt nu de Limburgse Maasvallei aan de beurt.  Het kunstproject met internationale ambitie maakt de komende jaren zichtbaar hoe mens en natuur het landschap vormen. Hiervoor werden vier thema’s geïdentificeerd: rivierdynamiek, grensvervaging, grindindustrie en locatiespecifieke fenomenen. De kunstenaars zullen telkens rond 1 of meerdere van deze verhaallijnen werken. 

Meerjarig project met lokale inbedding


Het kunstproject verloopt in fases, aangevuld met een programma van activiteiten. In het voorjaar van 2022 wordt het eerste kunstwerk in RivierPark Maasvallei onthuld, meer bepaald in Lanaken. Hierop volgt Kinrooi in de herfst van 2022. Vervolgens komen Maaseik, Maasmechelen en Dilsen-Stokkem aan de beurt, met de laatste inhuldiging in 2023. De spreiding in de tijd maakt het mogelijk om met bewoners in lokale werkgroepen  te werken. Dat lokaal draagvlak is cruciaal voor een geslaagd project in de publieke ruimte. We willen kunst realiseren die sterk verbonden is met haar omgeving.  Een lokaal draagvlak is daarom belangrijk bij de realisatie van een werk. Sinds maart denkt een kleine maar diverse groep bewoners van Maaseik en Kinrooi  na over de opdracht voor het werk in hun gemeente. Dilsen-Stokkem en Maasmechelen starten in het najaar met de werkgroepen. De eigenheid van het landschap is een leidend principe waarbij artistieke keuzes worden afgewogen, m.n. inzake riviertechnische haalbaarheid, impact op de natuurlijke omgeving en duurzaamheid.

 

Kunstenaars Olivier Goethals en Benjamin Verdonck geven het startschot

 

In afwachting van de vijf kunstwerken, is een opwarmer voorzien. Kunstenaars Olivier Goethals en Benjamin Verdonck maken dit najaar voor het eerst het project zichtbaar, met het RivierPark Maasvallei als podium. Hiermee creëren ze verbondenheid tussen de gemeenten en wakkeren ze de nieuwsgierigheid aan. 

Kunstenaar-architect Olivier Goethals werkt rond het thema ‘verbinding’. Hiervoor brengt hij momenteel de ruimtelijke eigenschappen en opportuniteiten van de Maasvallei in kaart. Hij is geboeid door water en grind, maar ook door de verschillende ruimtelijke aders (Maas, kanaal, rijksweg…) in het gebied.  Zijn werk zal deze nazomer gepresenteerd worden. 

Benjamin Verdonck hecht in zijn werk veel belang aan de zorg en aandacht voor ‘dingen’. Hij onderzoekt hoe een klein gebaar een grote impact kan hebben. Wandelend door de Maasvallei verzamelt hij voorwerpen die iets vertellen over een plek. Alledaagse voorwerpen worden bijzonder door zijn ongewone toewijding. Zo maakt hij een verzameling, waarvan de logica pas duidelijk wordt tijdens het proces. Dit noemt hij zelf de ‘cartografie van de wandeling’. Verdonck presenteert zijn vondsten in toonkasten op verschillende locaties, vanaf november 2021. 

 

Kunst aan de Maas is een initiatief van Z33, Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur (Hasselt) en Regionaal Landschap Kempen & Maasland. 

Het project krijgt de steun van Vlaanderen, m.n. Toerisme Vlaanderen en Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI), en de vijf 5 Vlaamse Maasgemeenten (Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en Lanaken). Het project komt tot stand in samenwerking met tal van actoren die actief zijn in de Maasvallei. 

Gepubliceerd op

09.07.2021

Foto's

Overzicht